שם סניף שם המדריך קהל יעד תאריכים מצב תפוסה פרטים נוספים.. הרשמה
אופני הרים באר טוביה א-גאופני הרים באר טוביה א-גאופני הרים באר טוביה א-ג
יפתחיפתח סהר א-ג
30.06.21 - 06.09.20
נותרו 17 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 17 מקומות
הרשמה
אופני הרים באר טוביה ד-ואופני הרים באר טוביה ד-ואופני הרים באר טוביה ד-ו
יפתחיפתח סהר ג-ו
30.06.21 - 06.09.20
נותרו 13 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 13 מקומות
הרשמה
אופני הרים ביצרון א-גאופני הרים ביצרון א-גאופני הרים ביצרון א-ג
יפתחיפתח סהר א-ג
30.06.21 - 06.09.20
נותרו 13 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 13 מקומות
הרשמה
אופני הרים ביצרון ד-ואופני הרים ביצרון ד-ואופני הרים ביצרון ד-ו
יפתחיפתח סהר ג-ו
30.06.21 - 06.09.20
נותרו 12 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 12 מקומות
הרשמה
אופני הרים גבעתי א-דאופני הרים גבעתי א-דאופני הרים גבעתי א-ד
יפתחיפתח סהר א-ד
30.06.21 - 06.09.20
נותרו 19 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 19 מקומות
הרשמה
אופני הרים נבחרת ז-טאופני הרים נבחרת ז-טאופני הרים נבחרת ז-ט
יפתחיפתח סהר נוער
30.06.21 - 06.09.20
נותרו 20 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 20 מקומות
הרשמה
אופני הרים עזר א-גאופני הרים עזר א-גאופני הרים עזר א-ג
יפתחיפתח סהר א-ג
30.06.21 - 06.09.20
נותרו 17 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 17 מקומות
הרשמה
אופני הרים עזר ד-ואופני הרים עזר ד-ואופני הרים עזר ד-ו
יפתחיפתח סהר ג-ו
30.06.21 - 06.09.20
נותרו 18 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 18 מקומות
הרשמה
אופני הרים תלמי יחיאל א-גאופני הרים תלמי יחיאל א-גאופני הרים תלמי יחיאל א-ג
יפתחיפתח סהר א-ג
30.06.21 - 06.09.20
נותרו 17 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 17 מקומות
הרשמה
אופני הרים תלמי יחיאל ד-ואופני הרים תלמי יחיאל ד-ואופני הרים תלמי יחיאל ד-ו
יפתחיפתח סהר ג-ו
30.06.21 - 06.09.20
נותרו 15 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 15 מקומות
הרשמה
רולר בליידס אורות מתחיליםרולר בליידס אורות מתחיליםרולר בליידס אורות מתחילים
עמיתעמית קליין א-ו
30.06.21 - 06.09.20
נותרו 17 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 17 מקומות
הרשמה
רולר בליידס אורות מתקדמיםרולר בליידס אורות מתקדמיםרולר בליידס אורות מתקדמים
עמיתעמית קליין ד-י
30.06.21 - 06.09.20
נותרו 17 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 17 מקומות
הרשמה
רולר בליידס ביצרון מתחיליםרולר בליידס ביצרון מתחיליםרולר בליידס ביצרון מתחילים
עמיתעמית קליין א-ו
30.06.21 - 06.09.20
נותרו 14 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 14 מקומות
הרשמה
רולר בליידס ביצרון מתקדמיםרולר בליידס ביצרון מתקדמיםרולר בליידס ביצרון מתקדמים
עמיתעמית קליין א-ג
30.06.21 - 06.09.20
נותרו 14 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 14 מקומות
הרשמה
רולר בליידס חצברולר בליידס חצברולר בליידס חצב
עמיתעמית קליין כל הגילאים
30.06.21 - 06.09.20
נותרו 18 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 18 מקומות
הרשמה
רולר בליידס כפר אחים מתחיליםרולר בליידס כפר אחים מתחיליםרולר בליידס כפר אחים מתחילים
עמיתעמית קליין א-ו
30.06.21 - 06.09.20
נותרו 14 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 14 מקומות
הרשמה
רולר בליידס כפר אחים מתקדמים
עמיתעמית קליין כל הגילאים
30.06.21 - 06.09.20
נותרו 16 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 16 מקומות
הרשמה
רולר בליידס ערוגות מתחיליםרולר בליידס ערוגות מתחיליםרולר בליידס ערוגות מתחילים
עמיתעמית קליין א-ו
30.06.21 - 06.09.20
נותרו 14 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 14 מקומות
הרשמה
רולר בליידס ערוגות מתקדמיםרולר בליידס ערוגות מתקדמיםרולר בליידס ערוגות מתקדמים
עמיתעמית קליין ד-י
30.06.21 - 06.09.20
נותרו 18 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 18 מקומות
הרשמה
רולר בליידס שתולים מתחיליםרולר בליידס שתולים מתחיליםרולר בליידס שתולים מתחילים
עמיתעמית קליין א-ג
30.06.21 - 06.09.20
נותרו 20 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 20 מקומות
הרשמה
רולר בליידס שתולים מתקדמיםרולר בליידס שתולים מתקדמיםרולר בליידס שתולים מתקדמים
עמיתעמית קליין ד-י
30.06.21 - 06.09.20
נותרו 19 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 19 מקומות
הרשמה