שם סניף שם המדריך קהל יעד תאריכים מצב תפוסה פרטים נוספים.. הרשמה
קייטנה א' בנות קיץ 2024קייטנה א' בנות קיץ 2024קייטנה א' בנות קיץ 2024
-
24.07.24 - 01.07.24
נותרו 25 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 25 מקומות
הרשמה
קייטנה א' בנים קיץ2024קייטנה א' בנים קיץ2024קייטנה א' בנים קיץ2024
-
24.07.24 - 01.07.24
נותרו 14 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 14 מקומות
הרשמה
קייטנה א'-ב מעורב קיץ 2023קייטנה א'-ב מעורב קיץ 2023קייטנה א'-ב מעורב קיץ 2023
-
24.07.24 - 01.07.24
נותרו 20 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 20 מקומות
הרשמה
קייטנה ב' בנות קיץ 2024קייטנה ב' בנות קיץ 2024קייטנה ב' בנות קיץ 2024
-
24.07.24 - 01.07.24
נותרו 18 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 18 מקומות
הרשמה
קייטנה ב' בנים 2024קייטנה ב' בנים 2024קייטנה ב' בנים 2024
-
24.07.24 - 01.07.24
נותרו 12 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 12 מקומות
הרשמה
קייטנה ג' בנות  2024קייטנה ג' בנות  2024קייטנה ג' בנות 2024
-
24.07.24 - 01.07.24
נותרו 43 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 43 מקומות
הרשמה
קייטנה ג' בנים קיץ  2024קייטנה ג' בנים קיץ  2024קייטנה ג' בנים קיץ 2024
-
24.07.24 - 01.07.24
נותרו 32 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 32 מקומות
הרשמה
קייטנה ג'-ד' מעורב קיץ 2024קייטנה ג'-ד' מעורב קיץ 2024קייטנה ג'-ד' מעורב קיץ 2024
-
24.07.24 - 01.07.24
ההרשמה בסטטוס המתנה - לא ניתן להירשם
צפייה הרשמה
ההרשמה בסטטוס המתנה - לא ניתן להירשם
הרשמה
קייטנה ד בנים 2024קייטנה ד בנים 2024קייטנה ד בנים 2024
-
24.07.24 - 01.07.24
נותרו 14 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 14 מקומות
הרשמה
קייטנה ד' בנות קיץ 2024קייטנה ד' בנות קיץ 2024קייטנה ד' בנות קיץ 2024
-
24.07.24 - 01.07.24
נותרו 3 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 3 מקומות
הרשמה
קייטנה ה בנות קיץ  2024קייטנה ה בנות קיץ  2024קייטנה ה בנות קיץ 2024
-
24.07.24 - 01.07.24
ההרשמה בסטטוס המתנה - לא ניתן להירשם
צפייה הרשמה
ההרשמה בסטטוס המתנה - לא ניתן להירשם
הרשמה
קייטנה ה' בנים קיץ 2024קייטנה ה' בנים קיץ 2024קייטנה ה' בנים קיץ 2024
-
24.07.24 - 01.07.24
נותרו 20 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 20 מקומות
הרשמה
קייטנה ה'-ו' מעורבת קיץ 2024קייטנה ה'-ו' מעורבת קיץ 2024קייטנה ה'-ו' מעורבת קיץ 2024
-
24.07.24 - 01.07.24
נותרו 7 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 7 מקומות
הרשמה
קייטנה ו'  בנות קיץ 2024קייטנה ו'  בנות קיץ 2024קייטנה ו' בנות קיץ 2024
-
24.07.24 - 01.07.24
נותרו 19 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 19 מקומות
הרשמה
קייטנה ו' בנים 2024
-
24.07.24 - 01.07.24
נותרו 20 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 20 מקומות
הרשמה