שם סניף שם המדריך קהל יעד תאריכים מצב תפוסה פרטים נוספים.. הרשמה
קייטנה א"-ב" בנות קיץ 2022קייטנה א"-ב" בנות קיץ 2022קייטנה א'-ב' בנות קיץ 2022

26.07.22 - 03.07.22

צפייה הרשמה
הרשמה
קייטנה א"-ב" בנים קיץ2022קייטנה א"-ב" בנים קיץ2022קייטנה א'-ב' בנים קיץ2022

26.07.22 - 03.07.22

צפייה הרשמה
הרשמה
קייטנה א"-ג" מעורב קיץ 2022קייטנה א"-ג" מעורב קיץ 2022קייטנה א'-ג' מעורב קיץ 2022

26.07.22 - 03.07.22

צפייה הרשמה
הרשמה
קייטנה ג' בנות 2022

26.07.22 - 03.07.22

צפייה הרשמה
הרשמה
קייטנה ג"-ד" בנים קיץ 2022קייטנה ג"-ד" בנים קיץ 2022קייטנה ג'-ד' בנים קיץ 2022

26.07.22 - 03.07.22

צפייה הרשמה
הרשמה
קייטנה ד" בנות קיץ2022קייטנה ד" בנות קיץ2022קייטנה ד' בנות קיץ2022

26.07.22 - 03.07.22

צפייה הרשמה
הרשמה
קייטנה ד"-ו" מעורב קיץ 2022קייטנה ד"-ו" מעורב קיץ 2022קייטנה ד'-ו' מעורב קיץ 2022

26.07.22 - 03.07.22

צפייה הרשמה
הרשמה
קייטנה ה"-ו" בנות קיץ 2022קייטנה ה"-ו" בנות קיץ 2022קייטנה ה'-ו' בנות קיץ 2022

26.07.22 - 03.07.22

צפייה הרשמה
הרשמה
קייטנה ה"-ו" בנים קיץ 2022קייטנה ה"-ו" בנים קיץ 2022קייטנה ה'-ו' בנים קיץ 2022

26.07.22 - 03.07.22

צפייה הרשמה
הרשמה