שם סניף שם המדריך קהל יעד תאריכים מצב תפוסה פרטים נוספים.. הרשמה
קייטנה א"-ב" בנות קיץ 2021קייטנה א"-ב" בנות קיץ 2021קייטנה א'-ב' בנות קיץ 2021

28.07.21 - 01.07.21

צפייה הרשמה
הרשמה
קייטנה א"-ב" בנים קיץ2021קייטנה א"-ב" בנים קיץ2021קייטנה א'-ב' בנים קיץ2021

28.07.21 - 01.07.21

צפייה הרשמה
הרשמה
קייטנה א"-ג" מעורב קיץ 2021קייטנה א"-ג" מעורב קיץ 2021קייטנה א'-ג' מעורב קיץ 2021

28.07.21 - 01.07.21

צפייה הרשמה
הרשמה
קייטנה ג"-ד" בנות קיץ2021קייטנה ג"-ד" בנות קיץ2021קייטנה ג'-ד' בנות קיץ2021

28.07.21 - 01.07.21

צפייה הרשמה
הרשמה
קייטנה ג"-ד" בנים קיץ 2021קייטנה ג"-ד" בנים קיץ 2021קייטנה ג'-ד' בנים קיץ 2021

28.07.21 - 01.07.21

צפייה הרשמה
הרשמה
קייטנה גיל 5-6 קיץ2021קייטנה גיל 5-6 קיץ2021קייטנה גיל 5-6 קיץ2021
גיל 4
28.07.21 - 01.07.21

צפייה הרשמה
הרשמה
קייטנה ד"-ו" מעורב קיץ 2021קייטנה ד"-ו" מעורב קיץ 2021קייטנה ד'-ו' מעורב קיץ 2021

28.07.21 - 01.07.21

צפייה הרשמה
הרשמה
קייטנה ה"-ו" בנות קיץ 2021קייטנה ה"-ו" בנות קיץ 2021קייטנה ה'-ו' בנות קיץ 2021

28.07.21 - 01.07.21

צפייה הרשמה
הרשמה
קייטנה ה"-ו" בנים קיץ 2021קייטנה ה"-ו" בנים קיץ 2021קייטנה ה'-ו' בנים קיץ 2021

28.07.21 - 01.07.21

צפייה הרשמה
הרשמה