שם סניף שם המדריך קהל יעד תאריכים מצב תפוסה פרטים נוספים.. הרשמה
הגנה עצמית א'-ב'הגנה עצמית א'-ב'הגנה עצמית א'-ב'
ברוך מזרחי ילדים
31.07.24 - 17.10.23

צפייה הרשמה
הרשמה
הגנה עצמית בוגריםהגנה עצמית בוגריםהגנה עצמית בוגרים
ברוך מזרחי נוער ומבוגרים
31.07.24 - 17.10.23

צפייה הרשמה
הרשמה
הגנה עצמית ג'-ה'הגנה עצמית ג'-ה'הגנה עצמית ג'-ה'
ברוך מזרחי ילדים ונוער
31.07.24 - 17.10.23

צפייה הרשמה
הרשמה
הגנה עצמית גןהגנה עצמית גןהגנה עצמית גן
ברוך מזרחי ילדים
31.07.24 - 17.10.23

צפייה הרשמה
הרשמה
הגנה עצמית ו'-ח'הגנה עצמית ו'-ח'הגנה עצמית ו'-ח'
ברוך מזרחי ילדים ונוער
31.07.24 - 17.10.23

צפייה הרשמה
הרשמה
הגנה עצמית נשים- לילך שיףהגנה עצמית נשים- לילך שיףהגנה עצמית נשים- לילך שיף
לילך שיף נערות ונשים
31.07.24 - 01.09.23

צפייה הרשמה
הרשמה