שם סניף שם המדריך קהל יעד תאריכים מצב תפוסה פרטים נוספים.. הרשמה
הגנה עצמית א"-ב"הגנה עצמית א"-ב"הגנה עצמית א'-ב'
ברוך מזרחי ילדים ונוער
31.07.22 - 01.10.21

צפייה הרשמה
הרשמה
הגנה עצמית בוגריםהגנה עצמית בוגריםהגנה עצמית בוגרים
ברוך מזרחי ילדים ונוער
31.07.22 - 01.10.21

צפייה הרשמה
הרשמה
הגנה עצמית ג"-ה"הגנה עצמית ג"-ה"הגנה עצמית ג'-ה'
ברוך מזרחי ילדים ונוער
31.07.22 - 01.10.21

צפייה הרשמה
הרשמה
הגנה עצמית גןהגנה עצמית גןהגנה עצמית גן
ברוך מזרחי ילדים
31.07.22 - 01.10.21

צפייה הרשמה
הרשמה
הגנה עצמית ו"-ח"הגנה עצמית ו"-ח"הגנה עצמית ו'-ח'
ברוך מזרחי ילדים ונוער
31.07.22 - 01.10.21

צפייה הרשמה
הרשמה