שם סניף שם המדריך קהל יעד תאריכים מצב תפוסה פרטים נוספים.. הרשמה
קרב מגע א-בקרב מגע א-בקרב מגע א-ב
ברוך מזרחי
30.06.21 - 01.09.20

צפייה הרשמה
הרשמה
קרב מגע בוגריםקרב מגע בוגריםקרב מגע בוגרים
ברוך מזרחי
30.06.21 - 01.09.20

צפייה הרשמה
הרשמה
קרב מגע ג-הקרב מגע ג-הקרב מגע ג-ה
ברוך מזרחי
30.06.21 - 01.09.20

צפייה הרשמה
הרשמה
קרב מגע גןקרב מגע גןקרב מגע גן
ברוך מזרחי
30.06.21 - 01.09.20

צפייה הרשמה
הרשמה
קרב מגע ו-חקרב מגע ו-חקרב מגע ו-ח
ברוך מזרחי
30.06.21 - 01.09.20

צפייה הרשמה
הרשמה