שם סניף שם המדריך קהל יעד תאריכים מצב תפוסה פרטים נוספים הרשמה
מעורב א קייטנה קיץ 2019מעורב א קייטנה קיץ 2019מעורב א קייטנה קיץ 2019

25.07.19 - 01.07.19

צפייה הרשמה
הרשמה
מעורב ב קייטנת קיץ 2019מעורב ב קייטנת קיץ 2019מעורב ב קייטנת קיץ 2019

25.07.19 - 01.07.19

צפייה הרשמה
הרשמה
מעורב ג קייטנה קיץ 2019מעורב ג קייטנה קיץ 2019מעורב ג קייטנה קיץ 2019

25.07.19 - 01.07.19

צפייה הרשמה
הרשמה
מעורב ד קייטנה קיץ 2019מעורב ד קייטנה קיץ 2019מעורב ד קייטנה קיץ 2019

25.07.19 - 01.07.19

צפייה הרשמה
הרשמה
מעורב ה"ו" קייטנת קיץ 2019מעורב ה"ו" קייטנת קיץ 2019מעורב ה'ו' קייטנת קיץ 2019

25.07.19 - 01.07.19

צפייה הרשמה
הרשמה