שם סניף שם המדריך קהל יעד תאריכים מצב תפוסה פרטים נוספים הרשמה
דתי א" בנות קייטנה קיץ 2019דתי א" בנות קייטנה קיץ 2019דתי א' בנות קייטנה קיץ 2019

25.07.19 - 01.07.19

צפייה הרשמה
הרשמה
דתי א" בנים קייטנה קיץ 2019דתי א" בנים קייטנה קיץ 2019דתי א' בנים קייטנה קיץ 2019

25.07.19 - 01.07.19

צפייה הרשמה
הרשמה
דתי ב" בנות קייטנה קיץ 2019דתי ב" בנות קייטנה קיץ 2019דתי ב' בנות קייטנה קיץ 2019

25.07.19 - 01.07.19

צפייה הרשמה
הרשמה
דתי ב" בנים קייטנה קיץ 2019דתי ב" בנים קייטנה קיץ 2019דתי ב' בנים קייטנה קיץ 2019

25.07.19 - 01.07.19

צפייה הרשמה
הרשמה
דתי ג" בנות קייטנה קיץ 2019דתי ג" בנות קייטנה קיץ 2019דתי ג' בנות קייטנה קיץ 2019

25.07.19 - 01.07.19

צפייה הרשמה
הרשמה
דתי ג" בנים קייטנת קיץ 2019דתי ג" בנים קייטנת קיץ 2019דתי ג' בנים קייטנת קיץ 2019

25.07.19 - 01.07.19

צפייה הרשמה
הרשמה
דתי ד" בנות קייטנה קיץ 2019דתי ד" בנות קייטנה קיץ 2019דתי ד' בנות קייטנה קיץ 2019

25.07.19 - 01.07.19

צפייה הרשמה
הרשמה
דתי ד" בנים קייטנה קיץ 2019דתי ד" בנים קייטנה קיץ 2019דתי ד' בנים קייטנה קיץ 2019

25.07.19 - 01.07.19

צפייה הרשמה
הרשמה
דתי ה"-ו" בנות קייטנת קיץ 2019דתי ה"-ו" בנות קייטנת קיץ 2019דתי ה'-ו' בנות קייטנת קיץ 2019

25.07.19 - 01.07.19

צפייה הרשמה
הרשמה
דתי ה"-ו" בנים קייטנה קיץ 2019דתי ה"-ו" בנים קייטנה קיץ 2019דתי ה'-ו' בנים קייטנה קיץ 2019

25.07.19 - 01.07.19

צפייה הרשמה
הרשמה