שם סניף שם המדריך קהל יעד תאריכים מצב תפוסה פרטים נוספים הרשמה
קייטנה גיל 4 קיץ 2019קייטנה גיל 4 קיץ 2019קייטנה גיל 4 קיץ 2019
גיל 4
25.07.19 - 01.07.19

צפייה הרשמה
הרשמה
קייטנה גיל 5 קיץ 2019קייטנה גיל 5 קיץ 2019קייטנה גיל 5 קיץ 2019

25.07.19 - 01.07.19

צפייה הרשמה
הרשמה
קייטנה גיל 6 קיץ 2019קייטנה גיל 6 קיץ 2019קייטנה גיל 6 קיץ 2019

25.07.19 - 01.07.19

צפייה הרשמה
הרשמה