שם סניף שם המדריך קהל יעד תאריכים מצב תפוסה פרטים נוספים הרשמה
כלים שלובים בוגריםכלים שלובים בוגריםכלים שלובים בוגרים
דנה דנה גיל 17 ומעלה
30.06.19 - 01.09.18

צפייה הרשמה
הרשמה
כלים שלובים צעיריםכלים שלובים צעיריםכלים שלובים צעירים
דנה דנה ילדים
30.06.19 - 01.09.18

צפייה הרשמה
הרשמה