שם סניף שם המדריך קהל יעד תאריכים מצב תפוסה פרטים נוספים.. הרשמה
קפוארה בוגרים -פעם בשבועקפוארה בוגרים -פעם בשבועקפוארה בוגרים -פעם בשבוע
דני לאדו מבוגרים
31.07.25 - 01.09.24

צפייה הרשמה
הרשמה
קפוארה בנות גן חובהקפוארה בנות גן חובהקפוארה בנות גן חובה
דני לאדו ילדים
31.07.24 - 01.09.23

צפייה הרשמה
הרשמה
קפוארה בנות כיתה א-גקפוארה בנות כיתה א-גקפוארה בנות כיתה א-ג
דני לאדו ילדים
31.07.24 - 01.09.23

צפייה הרשמה
הרשמה
קפוארה בנות כיתה ד-זקפוארה בנות כיתה ד-זקפוארה בנות כיתה ד-ז
דני לאדו ילדות ונערות
31.07.24 - 01.09.23

צפייה הרשמה
הרשמה
קפוארה גן חובה יום א'קפוארה גן חובה יום א'קפוארה גן חובה יום א'
דני לאדו גיל הרך
31.07.25 - 01.09.24

צפייה הרשמה
הרשמה
קפוארה גן חובה יום ד'קפוארה גן חובה יום ד'קפוארה גן חובה יום ד'
דני לאדו גיל הרך
31.07.25 - 01.09.24

צפייה הרשמה
הרשמה
קפוארה ט.חובה יום א'קפוארה ט.חובה יום א'קפוארה ט.חובה יום א'
דני לאדו גיל הרך
31.07.25 - 01.09.24

צפייה הרשמה
הרשמה
קפוארה ט.חובה יום ד'קפוארה ט.חובה יום ד'קפוארה ט.חובה יום ד'
דני לאדו גיל הרך
31.07.25 - 01.09.24

צפייה הרשמה
הרשמה
קפוארה כיתות א'-ג'קפוארה כיתות א'-ג'קפוארה כיתות א'-ג'
דני לאדו ילדים
31.07.25 - 01.09.24

צפייה הרשמה
הרשמה
קפוארה כיתות א'-ג' ימי א'  ד'קפוארה כיתות א'-ג' ימי א'  ד'קפוארה כיתות א'-ג' ימי א' ד'
דני לאדו ילדים
31.07.25 - 01.09.24

צפייה הרשמה
הרשמה
קפוארה כיתות ב'- ג'קפוארה כיתות ב'- ג'קפוארה כיתות ב'- ג'
דני לאדו ילדים
31.07.24 - 01.09.23

צפייה הרשמה
הרשמה
קפוארה כיתות ג'-ד'קפוארה כיתות ג'-ד'קפוארה כיתות ג'-ד'
דני לאדו ילדים
31.07.25 - 01.09.24

צפייה הרשמה
הרשמה
קפוארה כיתות ד'-ח' בניםקפוארה כיתות ד'-ח' בניםקפוארה כיתות ד'-ח' בנים
דני לאדו נוער
31.07.25 - 01.09.24

צפייה הרשמה
הרשמה
קפוארה כיתות ה'-ז' מעורבקפוארה כיתות ה'-ז' מעורבקפוארה כיתות ה'-ז' מעורב
דני לאדו ילדים ונוער
31.07.25 - 01.09.24

צפייה הרשמה
הרשמה