שם סניף שם המדריך קהל יעד תאריכים מצב תפוסה פרטים נוספים.. הרשמה
פעוטון - שכר לימוד תשפ"בפעוטון - שכר לימוד תשפ"בפעוטון - שכר לימוד תשפ"ב
מרים אסולין גיל שנה וחצי עד 3
31.08.22 - 01.09.21
ההרשמה בסטטוס המתנה
צפייה הרשמה
ההרשמה בסטטוס המתנה
הרשמה
פעוטון שכר לימוד תשפ"גפעוטון שכר לימוד תשפ"גפעוטון שכר לימוד תשפ"ג
מגיל 3 חודשים עד גיל 3 שנים
31.08.23 - 01.09.22
נותרו 8 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 8 מקומות
הרשמה
תינוקייה שכר לימוד תשפ"בתינוקייה שכר לימוד תשפ"בתינוקייה שכר לימוד תשפ"ב
טלי כהן מגיל 3 חודשים עד גיל 3 שנים
31.08.22 - 01.09.21
נותרו 1 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 1 מקומות
הרשמה
תינוקייה שכר לימוד תשפ"גתינוקייה שכר לימוד תשפ"גתינוקייה שכר לימוד תשפ"ג
טלי כהן מגיל 3 חודשים עד גיל 3 שנים
31.08.23 - 01.09.22
נותרו 7 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 7 מקומות
הרשמה