שם סניף שם המדריך קהל יעד תאריכים מצב תפוסה פרטים נוספים.. הרשמה
פעוטון - שכר לימוד עדכניפעוטון - שכר לימוד עדכניפעוטון - שכר לימוד עדכני
מרים אסולין גיל שנה וחצי עד 3
31.08.22 - 01.09.21
נותרו 1 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 1 מקומות
הרשמה
פעוטון שכר לימוד תשפ"גפעוטון שכר לימוד תשפ"גפעוטון שכר לימוד תשפ"ג
מרים אסולין
31.08.23 - 01.09.22
נותרו 20 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 20 מקומות
הרשמה
תינוקיה שכר לימודתינוקיה שכר לימודתינוקיה שכר לימוד
טלי כהן מגיל 3 חודש עד גיל שנה וחצי
31.08.22 - 01.09.21
נותרו 1 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 1 מקומות
הרשמה
תינוקיה שכר לימוד תשפ"גתינוקיה שכר לימוד תשפ"גתינוקיה שכר לימוד תשפ"ג
טלי כהן
31.08.23 - 01.09.22
נותרו 25 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 25 מקומות
הרשמה