שם סניף שם המדריך קהל יעד תאריכים מצב תפוסה פרטים נוספים.. הרשמה
מועדון גיל הזהב
גיל הזהב
31.08.22 - 01.10.21

צפייה הרשמה
הרשמה
שחמט
יוסף רוזנסקי ילדים
30.06.22 - 01.10.21

צפייה הרשמה
הרשמה
שחמט מתקדמים
יוסף רוזנסקי ילדים
30.06.22 - 01.09.21

צפייה הרשמה
הרשמה
תיאוריה - מתחילים
יעקב משיח מגיל 15 ומעלה
31.08.22 - 01.05.22

צפייה הרשמה
הרשמה
תיאוריה - מתקדמים
יעקב משיח מגיל 15 ומעלה
31.08.22 - 01.05.22

צפייה הרשמה
הרשמה