שם סניף שם המדריך קהל יעד תאריכים מצב תפוסה פרטים נוספים.. הרשמה
טיולים /טיולי סליחות
מבוגרים
31.12.24 - 01.09.23

צפייה הרשמה
הרשמה
שחמטשחמטשחמט
יוסף רוזנסקי ילדים
30.06.24 - 01.09.23

צפייה הרשמה
הרשמה
שחמט מתקדמיםשחמט מתקדמיםשחמט מתקדמים
יוסף רוזנסקי ילדים
30.06.24 - 01.09.23

צפייה הרשמה
הרשמה