שם סניף שם המדריך קהל יעד תאריכים מצב תפוסה פרטים נוספים.. הרשמה
ציורציורציור
ילדים
30.06.22 - 01.05.21
נותרו 17 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 17 מקומות
הרשמה
תיאטרון ילדים-לבתיאטרון ילדים-לבתיאטרון ילדים-לב
לב גשקוביץ' ילדים
30.06.21 - 01.09.20
נותרו 24 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 24 מקומות
הרשמה