שם סניף שם המדריך קהל יעד תאריכים מצב תפוסה פרטים נוספים הרשמה
פעוטון תש"פ שכר לימודפעוטון תש"פ שכר לימודפעוטון תש"פ שכר לימוד
גיל שנה וחצי עד 3
30.08.20 - 01.09.19
ההרשמה בסטטוס המתנה
צפייה הרשמה
ההרשמה בסטטוס המתנה
הרשמה
תינוקיה תש"פ שכר לימודתינוקיה תש"פ שכר לימודתינוקיה תש"פ שכר לימוד
מגיל 3 חודש עד גיל שנה וחצי
30.08.20 - 01.09.19
ההרשמה בסטטוס המתנה
צפייה הרשמה
ההרשמה בסטטוס המתנה
הרשמה