שם סניף שם המדריך קהל יעד תאריכים מצב תפוסה פרטים נוספים הרשמה
אולפן מרלן מבוגריםאולפן מרלן מבוגריםאולפן מרלן מבוגרים
מרלן דרייר מבוגרים
30.06.20 - 01.09.19

צפייה הרשמה
הרשמה
אנגלית מבוגרים 18:00-20:00אנגלית מבוגרים 18:00-20:00אנגלית מבוגרים 18:00-20:00
ענבר רז מבוגרים
30.06.20 - 01.09.19

צפייה הרשמה
הרשמה
רוסית מדוברתרוסית מדוברתרוסית מדוברת
מבוגרים
30.06.20 - 01.09.19
נותרו 22 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 22 מקומות
הרשמה