דאנס אפ » תחומים » מחול יצירתי נווה מונוסון

מחול יצירתי נווה מונוסון

שם סניף שם המדריך קהל יעד תאריכים מצב תפוסה פרטים נוספים.. הרשמה
מונוסון- מחול יצירתי-ט"ט+טרום
נועה פרימר
30.06.22 - 15.10.21
נותרו 25 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 25 מקומות
הרשמה