דאנס אפ » תחומים » בלט קלאסי נווה מונוסון

בלט קלאסי נווה מונוסון

שם סניף שם המדריך קהל יעד תאריכים מצב תפוסה פרטים נוספים.. הרשמה
מונוסון- בלט קלאסי- א'-ב'
ניב ארבל
30.06.22 - 15.10.21
נותרו 25 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 25 מקומות
הרשמה
מונוסון- בלט קלאסי- ג'-ד'
ניב ארבל
30.06.22 - 15.10.21
נותרו 25 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 25 מקומות
הרשמה
מונוסון- הכנה לבלט- טרום+חובה
ניב ארבל
30.06.22 - 15.10.21
נותרו 25 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 25 מקומות
הרשמה