דאנס אפ » תחומים » ג'אז נווה מונסון

ג'אז נווה מונסון

שם סניף שם המדריך קהל יעד תאריכים מצב תפוסה פרטים נוספים.. הרשמה
מונוסון- ג'אז- ג'-ד'
נועה פרימר
30.06.22 - 15.10.21
נותרו 25 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 25 מקומות
הרשמה
מונוסון- ג'אז מודרני- ה'-ו'
נועה פרימר
30.06.22 - 15.10.21
נותרו 25 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 25 מקומות
הרשמה
מונוסון- הכנה לג'אז- גן חובה
נועה פרימר
30.06.22 - 15.10.21
נותרו 24 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 24 מקומות
הרשמה
מונוסון-ג'אז- א'-ב'
נועה פרימר
30.06.22 - 15.10.21
נותרו 25 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 25 מקומות
הרשמה