דאנס אפ » תחומים » אקרודאנס קריית אונו

אקרודאנס קריית אונו

שם סניף שם המדריך קהל יעד תאריכים מצב תפוסה פרטים נוספים.. הרשמה
אקרודאנס א'-ב'
אביב רפאל
30.06.22 - 01.09.21
נותרו 13 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 13 מקומות
הרשמה
אקרודאנס ג'-ד' (ל. עתודונת)
אביב רפאל
30.06.22 - 01.09.21
נותרו 7 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 7 מקומות
הרשמה
אקרודאנס ה'-ו' (ל. צעירונת)
אביב רפאל
30.06.22 - 01.09.21
נותרו 7 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 7 מקומות
הרשמה