דאנס אפ » תחומים » באלאנסדאנס גני תקווה

באלאנסדאנס גני תקווה

שם סניף שם המדריך קהל יעד תאריכים מצב תפוסה פרטים נוספים.. הרשמה
גני תקווה- באלנסדאנס ב'-ד'
אביב רפאל
30.06.22 - 01.09.21
ההרשמה בסטטוס המתנה
צפייה הרשמה
ההרשמה בסטטוס המתנה
הרשמה
גני תקווה-באלנסדאנס ד'-ה'
אביב רפאל
30.06.22 - 01.09.21
ההרשמה בסטטוס המתנה
צפייה הרשמה
ההרשמה בסטטוס המתנה
הרשמה
גני תקווה-באלנסדאנס ה'-ו'
אביב רפאל
30.06.22 - 01.09.21
נותרו 3 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 3 מקומות
הרשמה