דאנס אפ » תחומים » מחול יצירתי גני תקווה

מחול יצירתי גני תקווה

שם סניף שם המדריך קהל יעד תאריכים מצב תפוסה פרטים נוספים.. הרשמה
גני תקווה- מחול יצירתי
שחר יפרח
30.06.22 - 01.09.21
נותרו 8 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 8 מקומות
הרשמה