דאנס אפ » תחומים » בלט קלאסי גני תקווה

בלט קלאסי גני תקווה

שם סניף שם המדריך קהל יעד תאריכים מצב תפוסה פרטים נוספים.. הרשמה
גני תקווה- בלט קלאסי א'-ב'
ניב ארבל
30.06.22 - 01.09.21
נותרו 18 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 18 מקומות
הרשמה
גני תקווה- הכנה לבלט גן חובה
ניב ארבל
30.06.22 - 01.09.21
נותרו 1 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 1 מקומות
הרשמה
גני תקווה-בלט קלאסי ג'-ד'(עתוד
ניב ארבל
30.06.22 - 01.09.21
ההרשמה בסטטוס המתנה
צפייה הרשמה
ההרשמה בסטטוס המתנה
הרשמה
גני תקווה-בלט קלאסי ד'-ה'(צעיר
ניב ארבל
30.06.22 - 01.09.21
נותרו 3 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 3 מקומות
הרשמה
גני תקווה-בלט קלאסי ה'-ו'(צעיר
ניב ארבל
30.06.22 - 01.09.21
נותרו 1 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 1 מקומות
הרשמה