דאנס אפ » תחומים » בלט קלאסי גני תקווה

בלט קלאסי גני תקווה

שם סניף שם המדריך קהל יעד תאריכים מצב תפוסה פרטים נוספים.. הרשמה
גני תקווה- בלט קלאסי א'-ג'
רונה לרנר
30.06.23 - 01.09.22
נותרו 5 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 5 מקומות
הרשמה
גני תקווה- בלט קלאסי בוגרת
רונה לרנר
30.06.23 - 01.09.22
ההרשמה בסטטוס המתנה
צפייה הרשמה
ההרשמה בסטטוס המתנה
הרשמה
גני תקווה- בלט קלאסי עתודונת
רונה לרנר
30.06.23 - 01.09.22
נותרו 1 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 1 מקומות
הרשמה
גני תקווה- בלט קלאסי צעירה
רונה לרנר
30.06.23 - 01.09.22
ההרשמה בסטטוס המתנה
צפייה הרשמה
ההרשמה בסטטוס המתנה
הרשמה
גני תקווה- בלט קלאסי צעירונת
רונה לרנר
30.06.23 - 01.09.22
ההרשמה בסטטוס המתנה
צפייה הרשמה
ההרשמה בסטטוס המתנה
הרשמה