שם סניף שם המדריך קהל יעד תאריכים מצב תפוסה פרטים נוספים הרשמה
סינרגיה-קאוצ"ינג מבוגרים-ערבסינרגיה-קאוצ"ינג מבוגרים-ערבסינרגיה-קאוצ'ינג מבוגרים-ערב
אורית סבג גיל 18 ומעלה
30.06.19 - 01.09.18

צפייה הרשמה
הרשמה
סינרגיה-קאוצ"ינג מתבגריםסינרגיה-קאוצ"ינג מתבגריםסינרגיה-קאוצ'ינג מתבגרים
אורית סבג מתבגרים
30.06.19 - 01.09.18

צפייה הרשמה
הרשמה
שחמט מתחילים פעם בשבועשחמט מתחילים פעם בשבועשחמט מתחילים פעם בשבוע
רן פרנקל גיל 5 ומעלה
30.06.19 - 01.09.18

צפייה הרשמה
הרשמה
שחמט מתחילים פעמיים בשבועשחמט מתחילים פעמיים בשבועשחמט מתחילים פעמיים בשבוע
רן פרנקל גיל 5 ומעלה
30.06.19 - 01.09.18

צפייה הרשמה
הרשמה
שחמט מתקדמים פעם בשבוע
רן פרנקל גיל 5 ומעלה
30.06.19 - 01.09.18

צפייה הרשמה
הרשמה
שחמט מתקדמים פעמיים בשבועשחמט מתקדמים פעמיים בשבועשחמט מתקדמים פעמיים בשבוע
רן פרנקל גיל 5 ומעלה
30.06.19 - 01.09.18

צפייה הרשמה
הרשמה
שפת הלבשפת הלבשפת הלב
פזית ליזרוביץ גיל 18 ומעלה
31.08.19 - 01.07.18

צפייה הרשמה
הרשמה