שם סניף שם המדריך קהל יעד תאריכים מצב תפוסה פרטים נוספים הרשמה
אנגלית red Apple-ב"-ו"אנגלית red Apple-ב"-ו"אנגלית red Apple-ב'-ו'
לורנהלורנה פריירה כיתה ב'-ה'
30.06.19 - 01.08.18
נותרו 4 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 4 מקומות
הרשמה
אנגלית לבגרות לנוער- ט"-יא"אנגלית לבגרות לנוער- ט"-יא"אנגלית לבגרות לנוער- ט'-יא'
אווהאווה סלבי כיתות ט'-יא'
30.06.19 - 01.09.18
נותרו 5 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 5 מקומות
הרשמה
אנגלית מתחילים-ערב למבוגריםאנגלית מתחילים-ערב למבוגריםאנגלית מתחילים-ערב למבוגרים
אווהאווה סלבי מבוגרים
30.06.19 - 01.09.18

צפייה הרשמה
הרשמה
צרפתית לכל המשפחהצרפתית לכל המשפחהצרפתית לכל המשפחה
כל המשפחה
30.06.19 - 01.09.18
נותרו 3 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 3 מקומות
הרשמה