שם סניף שם המדריך קהל יעד תאריכים מצב תפוסה פרטים נוספים.. הרשמה
יוקדמי - אנגלית לגיל הרךיוקדמי - אנגלית לגיל הרךיוקדמי - אנגלית לגיל הרך
איציק יעקובי גיל 3-4 טרום חובה
30.06.24 - 01.09.23

צפייה הרשמה
הרשמה
יוקדמי - אנגלית לכיתה ג'יוקדמי - אנגלית לכיתה ג'יוקדמי - אנגלית לכיתה ג'
איציק יעקובי כיתה ג'
30.06.24 - 01.09.23

צפייה הרשמה
הרשמה
יוקדמי - אנגלית לכיתה ד'יוקדמי - אנגלית לכיתה ד'יוקדמי - אנגלית לכיתה ד'
איציק יעקובי כיתה ד'
30.06.24 - 01.09.23

צפייה הרשמה
הרשמה
יוקדמי - אנגלית לכיתה ה'יוקדמי - אנגלית לכיתה ה'יוקדמי - אנגלית לכיתה ה'
איציק יעקובי כיתה ה'
30.06.24 - 01.09.23

צפייה הרשמה
הרשמה
יוקדמי - אנגלית לכיתה ו'יוקדמי - אנגלית לכיתה ו'יוקדמי - אנגלית לכיתה ו'
איציק יעקובי כיתה ו'
30.06.24 - 01.09.23

צפייה הרשמה
הרשמה
יוקדמי - אנגלית לכיתה ז'יוקדמי - אנגלית לכיתה ז'יוקדמי - אנגלית לכיתה ז'
איציק יעקובי כיתה ז'
30.06.24 - 01.09.23

צפייה הרשמה
הרשמה
יוקדמי - אנגלית לכיתה ח'יוקדמי - אנגלית לכיתה ח'יוקדמי - אנגלית לכיתה ח'
איציק יעקובי כיתה ח'
30.06.24 - 01.09.23

צפייה הרשמה
הרשמה
יוקדמי - אנגלית לכיתה ט'יוקדמי - אנגלית לכיתה ט'יוקדמי - אנגלית לכיתה ט'
איציק יעקובי כיתה ט'
30.06.24 - 01.09.23

צפייה הרשמה
הרשמה
יוקדמי - אנגלית מדוברת 1יוקדמי - אנגלית מדוברת 1יוקדמי - אנגלית מדוברת 1
איציק יעקובי גיל 18 ומעלה
30.06.24 - 01.09.23

צפייה הרשמה
הרשמה
יוקדמי - אנגלית שיעור פרטייוקדמי - אנגלית שיעור פרטייוקדמי - אנגלית שיעור פרטי
איציק יעקובי כל המשפחה
31.08.24 - 01.09.23

צפייה הרשמה
הרשמה
יוקדמי - טרום אנגלית 5-8יוקדמי - טרום אנגלית 5-8יוקדמי - טרום אנגלית 5-8
איציק יעקובי גיל 5-8
30.06.24 - 01.09.23

צפייה הרשמה
הרשמה
ערבית
דניר חתן גיל 18 ומעלה
30.06.24 - 01.09.23
נותרו 20 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 20 מקומות
הרשמה