תקוותנו נהריה » תחומים » פיזיקה - ביה"ס לבגרות-חנה אלבז

פיזיקה - ביה"ס לבגרות-חנה אלבז

שם סניף שם המדריך קהל יעד תאריכים מצב תפוסה פרטים נוספים.. הרשמה
מתמטי-כיף - מתמטיקה לכיתה ט"מתמטי-כיף - מתמטיקה לכיתה ט"מתמטי-כיף - מתמטיקה לכיתה ט'
מרסל איטח כיתה ט'
30.06.22 - 01.09.21

צפייה הרשמה
הרשמה
מתמטי-כיף - מתמטיקה לכיתה י"מתמטי-כיף - מתמטיקה לכיתה י"מתמטי-כיף - מתמטיקה לכיתה י'
מרסל איטח כיתה י'
30.06.22 - 01.02.22

צפייה הרשמה
הרשמה
פיזיכיף-מינימרתון מוקלט-ניוטוןפיזיכיף-מינימרתון מוקלט-ניוטוןפיזיכיף-מינימרתון מוקלט-ניוטון
חנהחנה אלבז כיתה י'
31.08.22 - 01.09.21

צפייה הרשמה
הרשמה
פיזיכיף-מרתון מוקלט-כיתה י"פיזיכיף-מרתון מוקלט-כיתה י"פיזיכיף-מרתון מוקלט-כיתה י'
חנהחנה אלבז כיתה י'
31.08.22 - 01.09.21

צפייה הרשמה
הרשמה
פיזיקה- הקלטת שיעור בתיאוםפיזיקה- הקלטת שיעור בתיאוםפיזיקה- הקלטת שיעור בתיאום
חנהחנה אלבז נוער
31.08.22 - 01.09.21

צפייה הרשמה
הרשמה
פיזיקה לבגרות -כיתות י"פיזיקה לבגרות -כיתות י"פיזיקה לבגרות -כיתות י'
חנהחנה אלבז כיתה י'
30.06.22 - 01.09.21

צפייה הרשמה
הרשמה
פיזיקה לבגרות-כיתות יא"פיזיקה לבגרות-כיתות יא"פיזיקה לבגרות-כיתות יא'
חנהחנה אלבז כיתה יא'
30.06.22 - 01.09.21

צפייה הרשמה
הרשמה
פיזיקה לבגרות-כיתות יב"פיזיקה לבגרות-כיתות יב"פיזיקה לבגרות-כיתות יב'
חנהחנה אלבז כיתה יב'
30.06.22 - 01.09.21

צפייה הרשמה
הרשמה
פיזיקה-מוקלט- פריקה וטעינת קבלפיזיקה-מוקלט- פריקה וטעינת קבלפיזיקה-מוקלט- פריקה וטעינת קבל
חנהחנה אלבז תלמידי פיזיקה
31.08.22 - 01.09.21

צפייה הרשמה
הרשמה
פיזיקה-מוקלט-תנועה הרמונית מכנפיזיקה-מוקלט-תנועה הרמונית מכנפיזיקה-מוקלט-תנועה הרמונית מכנ
חנהחנה אלבז תלמידי פיזיקה
31.08.22 - 01.09.21

צפייה הרשמה
הרשמה
פיזיקה-מרתון חשמל ומגנטיות-מוקפיזיקה-מרתון חשמל ומגנטיות-מוקפיזיקה-מרתון חשמל ומגנטיות-מוק
חנהחנה אלבז תלמידי פיזיקה
31.08.22 - 01.09.21

צפייה הרשמה
הרשמה
פיזיקה-מרתון פסח-חשמל - מוקלטפיזיקה-מרתון פסח-חשמל - מוקלטפיזיקה-מרתון פסח-חשמל - מוקלט
חנהחנה אלבז כיתה יב'
31.08.22 - 01.09.21

צפייה הרשמה
הרשמה
פיזיקה-מרתון פסח-מכניקה -מוקלטפיזיקה-מרתון פסח-מכניקה -מוקלטפיזיקה-מרתון פסח-מכניקה -מוקלט
חנהחנה אלבז כיתה יא'
31.08.22 - 01.09.21

צפייה הרשמה
הרשמה