תקוותנו נהריה » תחומים » פיזיקה - ביה"ס לבגרות-חנה אלבז

פיזיקה - ביה"ס לבגרות-חנה אלבז

שם סניף שם המדריך קהל יעד תאריכים מצב תפוסה פרטים נוספים.. הרשמה
פיזיקה- הקלטת שיעור בתיאוםפיזיקה- הקלטת שיעור בתיאוםפיזיקה- הקלטת שיעור בתיאום
חנהחנה אלבז נוער
31.08.24 - 01.09.23

צפייה הרשמה
הרשמה
פיזיקה לבגרות -כיתות י'פיזיקה לבגרות -כיתות י'פיזיקה לבגרות -כיתות י'
חנהחנה אלבז כיתה י'
31.07.24 - 01.09.23

צפייה הרשמה
הרשמה
פיזיקה- מרתון קצר יא'פיזיקה- מרתון קצר יא'פיזיקה- מרתון קצר יא'
חנהחנה אלבז כיתה יב'
30.08.24 - 19.03.23

צפייה הרשמה
הרשמה
פיזיקה- מרתון קצר יב'פיזיקה- מרתון קצר יב'פיזיקה- מרתון קצר יב'
חנהחנה אלבז תלמידי פיזיקה
30.08.24 - 19.03.23

צפייה הרשמה
הרשמה
פיזיקה-מרתון ארוך יא'פיזיקה-מרתון ארוך יא'פיזיקה-מרתון ארוך יא'
חנהחנה אלבז תלמידי פיזיקה
31.08.24 - 19.03.23

צפייה הרשמה
הרשמה
פיזיקה-מרתון ארוך יב'פיזיקה-מרתון ארוך יב'פיזיקה-מרתון ארוך יב'
חנהחנה אלבז תלמידי פיזיקה
31.08.24 - 19.03.23

צפייה הרשמה
הרשמה
פיזיקה-מרתון כיתה י'פיזיקה-מרתון כיתה י'פיזיקה-מרתון כיתה י'
חנהחנה אלבז כיתה י'
30.08.24 - 19.03.23

צפייה הרשמה
הרשמה