שם סניף שם המדריך קהל יעד תאריכים מצב תפוסה פרטים נוספים.. הרשמה
ל. מרחוק- לימודי א"י בני אדם..
ד"ר נעמה א. ארום תלמידי תיכון-פרויקט למידהמרחוק
23.01.24 - 18.10.23

צפייה הרשמה
הרשמה