שם סניף שם המדריך קהל יעד תאריכים מצב תפוסה פרטים נוספים.. הרשמה
למידה מרחוק-לימודי א"י - תשפ"דלמידה מרחוק-לימודי א"י - תשפ"דלמידה מרחוק-לימודי א"י - תשפ"ד
ד"ר נעמה א. ארום תלמידי תיכון-פרויקט למידהמרחוק
31.05.24 - 01.01.24

צפייה הרשמה
הרשמה