שם סניף שם המדריך קהל יעד תאריכים מצב תפוסה פרטים נוספים הרשמה
למידה מרחוק-לימודי א"י - ב"למידה מרחוק-לימודי א"י - ב"למידה מרחוק-לימודי א"י - ב'
ד"ר נעמה ארום תלמידי תיכון-פרויקט למידהמרחוק
31.07.19 - 25.02.19

צפייה הרשמה
הרשמה