שם סניף שם המדריך קהל יעד תאריכים מצב תפוסה פרטים נוספים.. הרשמה
יוקדמי קורס Power Blיוקדמי קורס Power Blיוקדמי קורס Power Bl
איציק יעקובי מבוגרים
30.06.24 - 01.09.23

צפייה הרשמה
הרשמה
יוקדמי קורס אופיס OFFICE מקצועיוקדמי קורס אופיס OFFICE מקצועיוקדמי קורס אופיס OFFICE מקצוע
איציק יעקובי מבוגרים
30.06.24 - 01.09.23

צפייה הרשמה
הרשמה
יוקדמי קורס אקסל מקצועי-ימי א'יוקדמי קורס אקסל מקצועי-ימי א'יוקדמי קורס אקסל מקצועי-ימי א'
איציק יעקובי מבוגרים
30.06.24 - 01.09.23

צפייה הרשמה
הרשמה
יוקדמי קורס אקסל מתחילים-מקוצר
איציק יעקובי מבוגרים
30.06.24 - 01.09.23

צפייה הרשמה
הרשמה
יוקדמי קורס אקסל מתקדמים-קצריוקדמי קורס אקסל מתקדמים-קצריוקדמי קורס אקסל מתקדמים-קצר
איציק יעקובי גיל 18 ומעלה
30.06.24 - 01.09.23

צפייה הרשמה
הרשמה