מבוזה » תחומים » חוגים לילדים

חוגים לילדים

שם סניף שם המדריך קהל יעד תאריכים מצב תפוסה פרטים נוספים.. הרשמה
התעמלות ונינג'ה א'-ב' שלישי
גילאי 6-7
31.07.21 - 01.09.20
נותרו 17 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 17 מקומות
הרשמה
התעמלות ונינג'ה גן שלישי
גילאי 4-5
31.07.21 - 01.09.20
נותרו 12 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 12 מקומות
הרשמה
טריקינג ג'-ה' - שלישי
גילאי 8 עד 11
31.07.21 - 01.09.20
נותרו 8 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 8 מקומות
הרשמה
טריקינג ג'-ה' ראשון ורביעי
גילאי 8 עד 11
31.07.21 - 01.09.20
נותרו 12 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 12 מקומות
הרשמה
טריקינג ו' ומעלה ראשון ורביעי
גילאי 12-18
31.07.21 - 01.09.20
נותרו 3 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 3 מקומות
הרשמה
טריקינג נבחרת יצוגית
תלוי רמה
31.07.21 - 01.09.20
נותרו 5 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 5 מקומות
הרשמה
נינג'ה א'-ב' ראשון ורביעי
גילאי 6-7
31.07.21 - 01.09.20
נותרו 17 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 17 מקומות
הרשמה
סטריט וורקאווט ד- ו' שלישי
גילאי 8 עד 11
31.07.21 - 01.09.20
נותרו 12 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 12 מקומות
הרשמה
סטריט וורקאווט ז' ומעלה שלישי
גילאי 12-18
31.07.21 - 01.09.20
נותרו 4 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 4 מקומות
הרשמה
פארקור א'-ב' יום ראשון
גילאי 6-7
31.07.21 - 01.09.20
נותרו 14 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 14 מקומות
הרשמה
פארקור א'-ב' יום רביעי
גילאי 6-7
31.07.21 - 01.09.20
נותרו 13 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 13 מקומות
הרשמה
פארקור ג'-ה' יום ראשון
גילאי 8 עד 11
31.07.21 - 01.09.20
נותרו 19 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 19 מקומות
הרשמה
פארקור ג'-ה' יום רביעי
גילאי 8 עד 11
31.07.21 - 01.09.20
נותרו 11 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 11 מקומות
הרשמה
פארקור ג'-ה' שני וחמישי
גילאי 8 עד 11
31.07.21 - 01.09.20
נותרו 16 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 16 מקומות
הרשמה
פארקור ד-ו' מתקדמים אלמוג
גילאי 8 עד 11
31.07.21 - 01.09.20
נותרו 9 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 9 מקומות
הרשמה
פארקור ד-ו' מתקדמים קן
גילאי 8 עד 11
31.07.21 - 01.09.20
נותרו 22 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 22 מקומות
הרשמה
פארקור ו' ומעלה יום ראשון
גילאי 12-18
31.07.21 - 01.09.20
נותרו 20 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 20 מקומות
הרשמה
פארקור ו' ומעלה יום רביעי
גילאי 12-18
31.07.21 - 01.09.20
נותרו 19 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 19 מקומות
הרשמה
פארקור ו' ומעלה שני וחמישי
גילאי 12-18
31.07.21 - 01.09.20
נותרו 14 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 14 מקומות
הרשמה
פארקור נבחרת יצוגית

31.07.21 - 01.09.20
נותרו 3 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 3 מקומות
הרשמה
קרק אווירי מתקדמות

31.07.21 - 01.09.20
נותרו 3 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 3 מקומות
הרשמה
קרקס אווירי א' - ג'
גילאי 6-7
31.07.21 - 01.09.20
נותרו 5 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 5 מקומות
הרשמה
קרקס אווירי ד' - ו'
גילאי 8 עד 11
31.07.21 - 01.09.20
נותרו 6 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 6 מקומות
הרשמה
קרקס אווירי ז' - וומעלה
גילאי 12-18
31.07.21 - 01.09.20
נותרו 8 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 8 מקומות
הרשמה