מבוזה » תחומים » חוגים לילדים

חוגים לילדים

שם סניף שם המדריך קהל יעד תאריכים מצב תפוסה פרטים נוספים הרשמה
אקרובטיקה קיינן
18 פלוס
משך פעילות - 180 ימים
נותרו 17 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 17 מקומות
הרשמה
התעמלות אתגרית א' -ג'
גילאי 6-8
31.07.20 - 01.09.19
נותרו 2 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 2 מקומות
הרשמה
התעמלות אתגרית א' -ג'
גילאי 6-8
31.07.20 - 01.09.19
נותרו 1 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 1 מקומות
הרשמה
התעמלות אתגרית גן קבוצה 1
גילאי 4-5
31.07.20 - 01.09.19
נותרו 11 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 11 מקומות
הרשמה
התעמלות אתגרית גן קבוצה 1
גילאי 4-5
31.07.20 - 01.09.19
נותרו 8 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 8 מקומות
הרשמה
התעמלות אתגרית גן קבוצה 2
גילאי 4-5
31.07.20 - 01.09.19
נותרו 9 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 9 מקומות
הרשמה
התעמלות אתגרית גן קבוצה 2
גילאי 4-5
31.07.20 - 01.09.19
נותרו 8 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 8 מקומות
הרשמה
טריקינג א' - ג'
גילאי 6-8
31.07.20 - 01.09.19
נותרו 8 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 8 מקומות
הרשמה
טריקינג א' - ג'
גילאי 6-8
31.07.20 - 01.09.19
נותרו 12 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 12 מקומות
הרשמה
טריקינג ד' - ו'
גילאי 9 עד 12
31.07.20 - 01.09.19
נותרו 5 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 5 מקומות
הרשמה
טריקינג ד' - ו'
גילאי 9 עד 12
31.07.20 - 01.09.19
נותרו 6 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 6 מקומות
הרשמה
טריקינג ז' ומעלה
גילאי 13-18
31.07.20 - 01.09.19
ההרשמה בסטטוס המתנה
צפייה הרשמה
ההרשמה בסטטוס המתנה
הרשמה
טריקינג ז' ומעלה
גילאי 13-18
31.07.20 - 01.09.19
נותרו 2 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 2 מקומות
הרשמה
סטריט וורקאווט ד- ו'
גילאי 9 עד 12
31.07.20 - 01.09.19
ההרשמה בסטטוס המתנה
צפייה הרשמה
ההרשמה בסטטוס המתנה
הרשמה
סטריט וורקאווט ד- ו'
גילאי 9 עד 12
31.07.20 - 01.09.19
נותרו 3 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 3 מקומות
הרשמה
סטריט וורקאווט ז' ומעלה
גילאי 13-18
31.07.20 - 01.09.19
ההרשמה בסטטוס המתנה
צפייה הרשמה
ההרשמה בסטטוס המתנה
הרשמה
סטריט וורקאווט ז' ומעלה
גילאי 13-18
31.07.20 - 01.09.19
נותרו 1 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 1 מקומות
הרשמה
פארקור א' - ג'
גילאי 6-8
31.07.20 - 01.09.19
נותרו 3 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 3 מקומות
הרשמה
פארקור א' - ג'
גילאי 6-8
31.07.20 - 01.09.19
נותרו 9 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 9 מקומות
הרשמה
פארקור א' עד ג' קבוצה 2
גילאי 6-8
31.07.20 - 01.09.19
נותרו 5 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 5 מקומות
הרשמה
פארקור א' עד ג' קבוצה 2
גילאי 6-8
31.07.20 - 01.09.19
נותרו 6 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 6 מקומות
הרשמה
פארקור ד' - ו'
גילאי 9 עד 12
31.07.20 - 01.09.19
נותרו 6 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 6 מקומות
הרשמה
פארקור ד' - ו'
גילאי 9 עד 12
31.07.20 - 01.09.19
נותרו 2 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 2 מקומות
הרשמה
פארקור ד - ו קבוצה 3
גילאי 9 עד 12
31.07.20 - 01.09.19
נותרו 2 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 2 מקומות
הרשמה
פארקור ד - ו קבוצה 3
גילאי 9 עד 12
31.07.20 - 01.09.19
נותרו 4 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 4 מקומות
הרשמה
פארקור ד' עד ו' קבוצה 2
גילאי 9 עד 12
31.07.20 - 01.09.19
נותרו 6 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 6 מקומות
הרשמה
פארקור ד' עד ו' קבוצה 2
גילאי 9 עד 12
31.07.20 - 01.09.19
ההרשמה בסטטוס המתנה
צפייה הרשמה
ההרשמה בסטטוס המתנה
הרשמה
פארקור ז' ומעלה
גילאי 13-18
31.07.20 - 01.09.19
נותרו 5 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 5 מקומות
הרשמה
פארקור ז' ומעלה
גילאי 13-18
31.07.20 - 01.09.19
נותרו 15 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 15 מקומות
הרשמה
פארקור ז' ומעלה קבוצה 2

31.07.20 - 01.10.19
נותרו 6 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 6 מקומות
הרשמה
פארקור ז' ומעלה קבוצה 2

31.07.20 - 01.10.19
ההרשמה בסטטוס המתנה
צפייה הרשמה
ההרשמה בסטטוס המתנה
הרשמה
קרקס אווירי א' - ג'
גילאי 6-8
31.07.20 - 01.09.19
נותרו 6 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 6 מקומות
הרשמה
קרקס אווירי א' - ג'
גילאי 6-8
31.07.20 - 01.09.19
נותרו 7 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 7 מקומות
הרשמה
קרקס אווירי ד' - ה'
גילאי 9 עד 12
31.07.20 - 01.09.19
נותרו 3 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 3 מקומות
הרשמה
קרקס אווירי ד' - ה'
גילאי 9 עד 12
31.07.20 - 01.09.19
נותרו 1 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 1 מקומות
הרשמה
קרקס אווירי ז' - וומעלה
גילאי 13-18
31.07.20 - 01.09.19
נותרו 3 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 3 מקומות
הרשמה
קרקס אווירי ז' - וומעלה
גילאי 13-18
31.07.20 - 01.09.19
נותרו 2 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 2 מקומות
הרשמה