שם סניף שם המדריך קהל יעד תאריכים מצב תפוסה פרטים נוספים.. הרשמה
1. אבנת- קבוצת גן 17:151. אבנת- קבוצת גן 17:151. אבנת- קבוצת גן 17:15
נייגוז לירן
31.07.22 - 01.10.21
נותרו 4 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 4 מקומות
הרשמה
2. אבנת- כיתות א-ד 18:02. אבנת- כיתות א-ד 18:02. אבנת- כיתות א-ד 18:0
נייגוז לירן
31.07.22 - 01.10.21
נותרו 3 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 3 מקומות
הרשמה
3. אבנת-כיתות ה-ח 18:43. אבנת-כיתות ה-ח 18:43. אבנת-כיתות ה-ח 18:4
נייגוז לירן
31.07.22 - 01.10.21
נותרו 2 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 2 מקומות
הרשמה
4. אבנת נוער-בוגרים 19:454. אבנת נוער-בוגרים 19:454. אבנת נוער-בוגרים 19:45
נייגוז לירן
31.07.22 - 01.10.21
נותרו 2 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 2 מקומות
הרשמה
פעילות סוף שנה מגילות

01.07.22

צפייה הרשמה
הרשמה