שם סניף שם המדריך קהל יעד תאריכים מצב תפוסה פרטים נוספים.. הרשמה
1.מושב שילת-גן יום ה 17:001.מושב שילת-גן יום ה 17:001.מושב שילת-גן יום ה 17:00
אוחנה אורי
31.07.22 - 01.09.21
נותרו 15 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 15 מקומות
הרשמה
2.מושב שילת ב ה 17:452.מושב שילת ב ה 17:452.מושב שילת ב ה 17:45
אוחנה אורי
31.07.22 - 01.08.21
נותרו 15 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 15 מקומות
הרשמה
3.מושב שילת ב ה 18:303.מושב שילת ב ה 18:303.מושב שילת ב ה 18:30
אוחנה אורי
31.07.22 - 01.09.21
נותרו 15 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 15 מקומות
הרשמה
4.מושב שילת ב ה 19:304.מושב שילת ב ה 19:304.מושב שילת ב ה 19:30
אוחנה אורי
31.07.22 - 01.09.21
נותרו 15 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 15 מקומות
הרשמה
מושב שילת פעם בשבוע
אוחנה אורי
31.07.22 - 01.09.21
נותרו 15 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 15 מקומות
הרשמה