שם סניף שם המדריך קהל יעד תאריכים מצב תפוסה פרטים נוספים.. הרשמה
1.גודו כיתות ד+ ימי א ד  15:001.גודו כיתות ד+ ימי א ד  15:001.גודו כיתות ד+ ימי א ד 15:00
נייגוז לירן
31.07.22 - 01.08.21
נותרו 3 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 3 מקומות
הרשמה
10.ג"ו ג"יטסו ילדים יום ה10.ג"ו ג"יטסו ילדים יום ה10.ג'ו ג'יטסו ילדים יום ה
מנדיל נדב
31.07.22 - 01.09.21
נותרו 4 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 4 מקומות
הרשמה
11. ג"ו ג"יטסו נוער-בוגרים ה"11. ג"ו ג"יטסו נוער-בוגרים ה"11. ג'ו ג'יטסו נוער-בוגרים ה'
מנדיל נדב
31.07.22 - 01.09.21
נותרו 3 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 3 מקומות
הרשמה
2.גודו כיתות א-ג ימי א ד 16:002.גודו כיתות א-ג ימי א ד 16:002.גודו כיתות א-ג ימי א ד 16:00
נייגוז לירן
31.07.22 - 01.08.21
נותרו 4 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 4 מקומות
הרשמה
3.גודו גן יום א" 16:553.גודו גן יום א" 16:553.גודו גן יום א' 16:55
נייגוז לירן
31.07.22 - 01.08.21
נותרו 8 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 8 מקומות
הרשמה
4.גודו גן יום ד" 16:554.גודו גן יום ד" 16:554.גודו גן יום ד' 16:55
נייגוז לירן
31.07.22 - 01.08.21
נותרו 1 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 1 מקומות
הרשמה
5.גודו כיתות ב-ה ימי א ד 17:455.גודו כיתות ב-ה ימי א ד 17:455.גודו כיתות ב-ה ימי א ד 17:45
נייגוז לירן
31.07.22 - 01.08.21
נותרו 6 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 6 מקומות
הרשמה
6.גו גיטסו ימי א ד 18:306.גו גיטסו ימי א ד 18:306.גו גיטסו ימי א ד 18:30
נייגוז לירן
31.07.22 - 01.08.21
נותרו 6 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 6 מקומות
הרשמה
7.גו גיטסו נוער ימי א ד  19:157.גו גיטסו נוער ימי א ד  19:157.גו גיטסו נוער ימי א ד 19:15
נייגוז לירן
31.07.22 - 01.08.21
נותרו 3 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 3 מקומות
הרשמה
8.גו גיטסו/MMAבוגרים א ד 20:158.גו גיטסו/MMAבוגרים א ד 20:158.גו גיטסו/MMAבוגרים א ד 20:15
נייגוז לירן
31.07.22 - 01.08.21
נותרו 7 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 7 מקומות
הרשמה
9.אגרוף נוער ב ה 19:009.אגרוף נוער ב ה 19:009.אגרוף נוער ב ה 19:00
אלכס פולישוק
31.07.22 - 01.08.21
נותרו 1 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 1 מקומות
הרשמה
אגרוף בוגרים ב ה 20:00אגרוף בוגרים ב ה 20:00אגרוף בוגרים ב ה 20:00
אלכס פולישוק
31.07.22 - 01.08.21
נותרו 4 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 4 מקומות
הרשמה
אגרוף יום ב 18:00אגרוף יום ב 18:00אגרוף יום ב 18:00
נייגוז לירן
31.07.22 - 01.10.21
נותרו 2 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 2 מקומות
הרשמה
אגרוף ילדים יום ב" 17:00אגרוף ילדים יום ב" 17:00אגרוף ילדים יום ב' 17:00
אלכס פולישוק
31.07.22 - 01.08.21
נותרו 2 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 2 מקומות
הרשמה
אגרוף מבוגרים ב ה 21:00אגרוף מבוגרים ב ה 21:00אגרוף מבוגרים ב ה 21:00
אלכס פולישוק
31.07.22 - 01.08.21
נותרו 7 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 7 מקומות
הרשמה
אימון אחד בשבוע נוער-בוגריםאימון אחד בשבוע נוער-בוגריםאימון אחד בשבוע נוער-בוגרים
נייגוז לירן
31.07.22 - 01.08.21
נותרו 10 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 10 מקומות
הרשמה