שם סניף שם המדריך קהל יעד תאריכים מצב תפוסה פרטים נוספים.. הרשמה
צ.שפירא 13-15 נערים 18:30צ.שפירא 13-15 נערים 18:30צ.שפירא 13-15 נערים 18:30
תל אביב ג'ודוקא
31.08.22 - 01.09.21
נותרו 5 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 5 מקומות
הרשמה
צ.שפירא- א-ג 16:15 (חד שבועי)צ.שפירא- א-ג 16:15 (חד שבועי)צ.שפירא- א-ג 16:15 (חד שבועי)
תל אביב ג'ודוקא
31.08.22 - 01.09.21
נותרו 10 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 10 מקומות
הרשמה
צ.שפירא- א-ג 16:15(דו שבועי)צ.שפירא- א-ג 16:15(דו שבועי)צ.שפירא- א-ג 16:15(דו שבועי)
תל אביב ג'ודוקא
31.08.22 - 01.09.21
נותרו 11 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 11 מקומות
הרשמה
צ.שפירא- גן 17:00 (דו שבועי)צ.שפירא- גן 17:00 (דו שבועי)צ.שפירא- גן 17:00 (דו שבועי)
תל אביב ג'ודוקא
31.08.22 - 01.09.21
נותרו 6 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 6 מקומות
הרשמה
צ.שפירא- גן 17:00 (חד שבועי)צ.שפירא- גן 17:00 (חד שבועי)צ.שפירא- גן 17:00 (חד שבועי)
תל אביב ג'ודוקא
31.08.22 - 01.09.21
נותרו 14 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 14 מקומות
הרשמה
צ.שפירא כיתות ד-ו 17:45צ.שפירא כיתות ד-ו 17:45צ.שפירא כיתות ד-ו 17:45
תל אביב ג'ודוקא
31.08.22 - 01.09.21
נותרו 5 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 5 מקומות
הרשמה
צ.שפירא נוער-בוגרים 19:30צ.שפירא נוער-בוגרים 19:30צ.שפירא נוער-בוגרים 19:30
תל אביב ג'ודוקא
31.08.22 - 01.09.21
נותרו 10 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 10 מקומות
הרשמה