שם סניף שם המדריך קהל יעד תאריכים מצב תפוסה פרטים נוספים.. הרשמה
כפיר ילדי גן 17:0כפיר ילדי גן 17:0כפיר ילדי גן 17:0
תל אביב ג'ודוקא
31.08.22 - 01.09.21
נותרו 5 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 5 מקומות
הרשמה
כפיר כיתות א-ג 16:15כפיר כיתות א-ג 16:15כפיר כיתות א-ג 16:15
תל אביב ג'ודוקא
31.08.22 - 01.09.21
נותרו 6 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 6 מקומות
הרשמה
כפיר כיתות ד-ו 17:45כפיר כיתות ד-ו 17:45כפיר כיתות ד-ו 17:45
תל אביב ג'ודוקא
31.08.22 - 01.09.21
נותרו 6 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 6 מקומות
הרשמה