שם סניף שם המדריך קהל יעד תאריכים מצב תפוסה פרטים נוספים.. הרשמה
חמישי נינג"ה קריניצי א-ב 17:00חמישי נינג"ה קריניצי א-ב 17:00חמישי נינג'ה קריניצי א-ב 17:00
קריניצי צוות נינג'ה
31.07.21 - 01.09.20
נותרו 4 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 4 מקומות
הרשמה
חמישי נינג"ה קריניצי ג-ד 16:15חמישי נינג"ה קריניצי ג-ד 16:15חמישי נינג'ה קריניצי ג-ד 16:15
קריניצי צוות נינג'ה
31.07.21 - 01.09.20
נותרו 6 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 6 מקומות
הרשמה
חמישי נינג"ה קריניצי גן 17:45חמישי נינג"ה קריניצי גן 17:45חמישי נינג'ה קריניצי גן 17:45
קריניצי צוות נינג'ה
31.07.21 - 01.09.20
נותרו 1 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 1 מקומות
הרשמה
חמישי נינג"ה קריניצי ה-ח 18:30חמישי נינג"ה קריניצי ה-ח 18:30חמישי נינג'ה קריניצי ה-ח 18:30
קריניצי צוות נינג'ה
31.07.21 - 01.09.20
נותרו 4 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 4 מקומות
הרשמה
ראשון נינג"ה קריניצי א-ב 16:15ראשון נינג"ה קריניצי א-ב 16:15ראשון נינג'ה קריניצי א-ב 16:15
קריניצי צוות נינג'ה
31.07.21 - 01.09.20
נותרו 3 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 3 מקומות
הרשמה
שישי נינג"ה קריניצי א-ב 12:00שישי נינג"ה קריניצי א-ב 12:00שישי נינג'ה קריניצי א-ב 12:00
קריניצי צוות נינג'ה
31.07.21 - 01.09.20
נותרו 5 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 5 מקומות
הרשמה
שישי נינג"ה קריניצי ג-ד 12:45שישי נינג"ה קריניצי ג-ד 12:45שישי נינג'ה קריניצי ג-ד 12:45
קריניצי צוות נינג'ה
31.07.21 - 01.09.20
נותרו 6 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 6 מקומות
הרשמה
שישי נינג"ה קריניצי גן 13:30שישי נינג"ה קריניצי גן 13:30שישי נינג'ה קריניצי גן 13:30
קריניצי צוות נינג'ה
31.07.21 - 01.09.20
נותרו 6 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 6 מקומות
הרשמה
שלישי נינג"ה קריניצי א-ב 17:00שלישי נינג"ה קריניצי א-ב 17:00שלישי נינג'ה קריניצי א-ב 17:00
קריניצי צוות נינג'ה
31.07.21 - 01.09.20
נותרו 2 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 2 מקומות
הרשמה
שלישי נינג"ה קריניצי ג-ד 18:30שלישי נינג"ה קריניצי ג-ד 18:30שלישי נינג'ה קריניצי ג-ד 18:30
קריניצי צוות נינג'ה
31.07.21 - 01.09.20
נותרו 2 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 2 מקומות
הרשמה
שלישי נינג"ה קריניצי גן 17:45שלישי נינג"ה קריניצי גן 17:45שלישי נינג'ה קריניצי גן 17:45
קריניצי צוות נינג'ה
31.07.21 - 01.09.20
נותרו 6 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 6 מקומות
הרשמה
שני נינג"ה קריניצי א-ב 17:00שני נינג"ה קריניצי א-ב 17:00שני נינג'ה קריניצי א-ב 17:00
קריניצי צוות נינג'ה
31.07.21 - 01.09.20
נותרו 9 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 9 מקומות
הרשמה
שני נינג"ה קריניצי ג-ד 16:15שני נינג"ה קריניצי ג-ד 16:15שני נינג'ה קריניצי ג-ד 16:15
קריניצי צוות נינג'ה
31.07.21 - 01.09.20
ההרשמה בסטטוס המתנה
צפייה הרשמה
ההרשמה בסטטוס המתנה
הרשמה
שני נינג"ה קריניצי גן 17:45שני נינג"ה קריניצי גן 17:45שני נינג'ה קריניצי גן 17:45
קריניצי צוות נינג'ה
31.07.21 - 01.09.20
נותרו 3 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 3 מקומות
הרשמה