שם סניף שם המדריך קהל יעד תאריכים מצב תפוסה פרטים נוספים.. הרשמה
ראשון נינג"ה גבעתיים א-ב 17:00ראשון נינג"ה גבעתיים א-ב 17:00ראשון נינג'ה גבעתיים א-ב 17:00
גבעתיים צוות נינג'ה
31.07.21 - 01.09.20
נותרו 6 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 6 מקומות
הרשמה
ראשון נינג"ה גבעתיים ג-ד 16:15ראשון נינג"ה גבעתיים ג-ד 16:15ראשון נינג'ה גבעתיים ג-ד 16:15
גבעתיים צוות נינג'ה
31.07.21 - 01.09.20
נותרו 3 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 3 מקומות
הרשמה
ראשון נינג"ה גבעתיים גן 17:45ראשון נינג"ה גבעתיים גן 17:45ראשון נינג'ה גבעתיים גן 17:45
גבעתיים צוות נינג'ה
31.07.21 - 01.09.20
נותרו 3 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 3 מקומות
הרשמה
ראשון נינג"ה גבעתיים ה-ח 18:30ראשון נינג"ה גבעתיים ה-ח 18:30ראשון נינג'ה גבעתיים ה-ח 18:30
גבעתיים צוות נינג'ה
31.07.21 - 01.09.20
נותרו 2 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 2 מקומות
הרשמה
רביעי נינג"ה גבעתיים  גן 17:45רביעי נינג"ה גבעתיים  גן 17:45רביעי נינג'ה גבעתיים גן 17:45
גבעתיים צוות נינג'ה
31.07.21 - 01.09.20
נותרו 2 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 2 מקומות
הרשמה
רביעי נינג"ה גבעתיים א-ב 17:00רביעי נינג"ה גבעתיים א-ב 17:00רביעי נינג'ה גבעתיים א-ב 17:00
גבעתיים צוות נינג'ה
31.07.21 - 01.09.20
נותרו 5 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 5 מקומות
הרשמה
רביעי נינג"ה גבעתיים ג-ד 16:15רביעי נינג"ה גבעתיים ג-ד 16:15רביעי נינג'ה גבעתיים ג-ד 16:15
גבעתיים צוות נינג'ה
31.07.21 - 01.09.20
נותרו 1 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 1 מקומות
הרשמה
רביעי נינג"ה גבעתיים ה-ח 18:30רביעי נינג"ה גבעתיים ה-ח 18:30רביעי נינג'ה גבעתיים ה-ח 18:30
גבעתיים צוות נינג'ה
31.07.21 - 01.09.20
נותרו 7 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 7 מקומות
הרשמה
שישי נינג"ה גבעתיים א-ב 12:00שישי נינג"ה גבעתיים א-ב 12:00שישי נינג'ה גבעתיים א-ב 12:00
גבעתיים צוות נינג'ה
31.07.21 - 01.09.20
ההרשמה בסטטוס המתנה
צפייה הרשמה
ההרשמה בסטטוס המתנה
הרשמה
שישי נינג"ה גבעתיים ג-ד 12:45שישי נינג"ה גבעתיים ג-ד 12:45שישי נינג'ה גבעתיים ג-ד 12:45
גבעתיים צוות נינג'ה
31.07.21 - 01.09.20
נותרו 3 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 3 מקומות
הרשמה
שישי נינג"ה גבעתיים גן 13:30שישי נינג"ה גבעתיים גן 13:30שישי נינג'ה גבעתיים גן 13:30
גבעתיים צוות נינג'ה
31.07.21 - 01.09.20
נותרו 4 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 4 מקומות
הרשמה
שלישי נינג"ה גבעתיים  גן 17:45שלישי נינג"ה גבעתיים  גן 17:45שלישי נינג'ה גבעתיים גן 17:45
גבעתיים צוות נינג'ה
31.07.21 - 01.09.20
נותרו 3 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 3 מקומות
הרשמה
שלישי נינג"ה גבעתיים א-ב 17:00שלישי נינג"ה גבעתיים א-ב 17:00שלישי נינג'ה גבעתיים א-ב 17:00
גבעתיים צוות נינג'ה
31.07.21 - 01.09.20
נותרו 3 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 3 מקומות
הרשמה
שלישי נינג"ה גבעתיים ג-ד 18:30שלישי נינג"ה גבעתיים ג-ד 18:30שלישי נינג'ה גבעתיים ג-ד 18:30
גבעתיים צוות נינג'ה
31.07.21 - 01.09.20
נותרו 2 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 2 מקומות
הרשמה