שם סניף שם המדריך קהל יעד תאריכים מצב תפוסה פרטים נוספים.. הרשמה
ילדי גן 17:30 (פעם בשבוע)ילדי גן 17:30 (פעם בשבוע)ילדי גן 17:30 (פעם בשבוע)
צוות ג'ודוקא
31.07.21 - 01.09.20
נותרו 6 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 6 מקומות
הרשמה
ילדי גן 17:30 שני וחמישיילדי גן 17:30 שני וחמישיילדי גן 17:30 שני וחמישי
צוות ג'ודוקא
31.07.21 - 01.09.20
נותרו 1 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 1 מקומות
הרשמה
כיתות א-ב 16:45 (פעם בשבוע)כיתות א-ב 16:45 (פעם בשבוע)כיתות א-ב 16:45 (פעם בשבוע)
צוות ג'ודוקא
31.07.21 - 01.09.20
נותרו 6 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 6 מקומות
הרשמה
כיתות א-ב 16:45 שני וחמישיכיתות א-ב 16:45 שני וחמישיכיתות א-ב 16:45 שני וחמישי
צוות ג'ודוקא
31.07.21 - 01.09.20
נותרו 2 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 2 מקומות
הרשמה
כיתות ג-ה 18:15 (פעם בשבועכיתות ג-ה 18:15 (פעם בשבועכיתות ג-ה 18:15 (פעם בשבוע
צוות ג'ודוקא
31.07.21 - 01.09.20
נותרו 5 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 5 מקומות
הרשמה
כיתות ג-ה 18:15 שני וחמישיכיתות ג-ה 18:15 שני וחמישיכיתות ג-ה 18:15 שני וחמישי
צוות ג'ודוקא
31.07.21 - 01.09.20
נותרו 9 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 9 מקומות
הרשמה
כיתות ו-ט 19:00 שני וחמישיכיתות ו-ט 19:00 שני וחמישיכיתות ו-ט 19:00 שני וחמישי
צוות ג'ודוקא
31.07.21 - 01.09.20
נותרו 10 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 10 מקומות
הרשמה
נוער בוגרים 19:45 שני וחמישנוער בוגרים 19:45 שני וחמישנוער בוגרים 19:45 שני וחמיש
צוות ג'ודוקא
31.07.21 - 01.09.20
נותרו 6 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 6 מקומות
הרשמה