שם סניף שם המדריך קהל יעד תאריכים מצב תפוסה פרטים נוספים.. הרשמה
פעיל אביב- אימון שאי הוןפעיל אביב- אימון שאי הוןפעיל אביב- אימון שאי הון
לירן גרינבאום


צפייה הרשמה
הרשמה
פעיל אביב- הזמנה ל"חברותא"פעיל אביב- הזמנה ל"חברותא"פעיל אביב- הזמנה ל"חברותא"
נעמה גל


צפייה הרשמה
הרשמה
פעיל אביב- הליכה נורדיתפעיל אביב- הליכה נורדיתפעיל אביב- הליכה נורדית
חיותה עז גד


צפייה הרשמה
הרשמה
פעיל אביב- הנעה והנאה בריאותיתפעיל אביב- הנעה והנאה בריאותיתפעיל אביב- הנעה והנאה בריאותית
גליה וגמן


צפייה הרשמה
הרשמה
פעיל אביב- התע.בריאות משולבת דפעיל אביב- התע.בריאות משולבת דפעיל אביב- התע.בריאות משולבת ד
נירית כוכבי


צפייה הרשמה
הרשמה
פעיל אביב- התעמלות בבריכהפעיל אביב- התעמלות בבריכהפעיל אביב- התעמלות בבריכה
אפרת פורת-מורג


צפייה הרשמה
הרשמה
פעיל אביב- התעמלות בריאותיתפעיל אביב- התעמלות בריאותיתפעיל אביב- התעמלות בריאותית
נירית כוכבי


צפייה הרשמה
הרשמה
פעיל אביב- התעמלות בריאותית ג"פעיל אביב- התעמלות בריאותית ג"פעיל אביב- התעמלות בריאותית ג'
ענת מונדר


צפייה הרשמה
הרשמה
פעיל אביב- חליליות מתחיליםפעיל אביב- חליליות מתחיליםפעיל אביב- חליליות מתחילים
צלילה לקס


צפייה הרשמה
הרשמה
פעיל אביב- חליליות מתקדמיםפעיל אביב- חליליות מתקדמיםפעיל אביב- חליליות מתקדמים
צלילה לקס


צפייה הרשמה
הרשמה
פעיל אביב- פיוזינגפעיל אביב- פיוזינגפעיל אביב- פיוזינג
דרור חפר


צפייה הרשמה
הרשמה
פעיל אביב- פלדנקרייז לשיפור..פעיל אביב- פלדנקרייז לשיפור..פעיל אביב- פלדנקרייז לשיפור..
גליה וגמן


צפייה הרשמה
הרשמה
פעיל אביב- פסיפס למתחיליםפעיל אביב- פסיפס למתחיליםפעיל אביב- פסיפס למתחילים
חיה עטר


צפייה הרשמה
הרשמה
פעיל אביב- פסיפס למתקדמיםפעיל אביב- פסיפס למתקדמיםפעיל אביב- פסיפס למתקדמים
חיה עטר


צפייה הרשמה
הרשמה
פעיל אביב- ציור סדנת אמןפעיל אביב- ציור סדנת אמןפעיל אביב- ציור סדנת אמן
נועם רבינוביץ


צפייה הרשמה
הרשמה
פעיל אביב- ציור על חלוקי נחלפעיל אביב- ציור על חלוקי נחלפעיל אביב- ציור על חלוקי נחל
חיה עטר


צפייה הרשמה
הרשמה
פעיל אביב- צרפתית ממשיכיםפעיל אביב- צרפתית ממשיכיםפעיל אביב- צרפתית ממשיכים
אריה בן שמחון


צפייה הרשמה
הרשמה
פעיל אביב- קסמם של צבעי המיםפעיל אביב- קסמם של צבעי המיםפעיל אביב- קסמם של צבעי המים
ריקה רוסו-סינה


צפייה הרשמה
הרשמה
פעיל אביב- קרמיקהפעיל אביב- קרמיקהפעיל אביב- קרמיקה
ענת בן שמעון


צפייה הרשמה
הרשמה
פעיל אביב- שיתוף חלומות הלילהפעיל אביב- שיתוף חלומות הלילהפעיל אביב- שיתוף חלומות הלילה
אלה שבת


צפייה הרשמה
הרשמה
פעיל אביב-NLP מתקדמיםפעיל אביב-NLP מתקדמיםפעיל אביב-NLP מתקדמים
אורלי קיין


צפייה הרשמה
הרשמה
פעיל אביב-הליכה נורדית ג"פעיל אביב-הליכה נורדית ג"פעיל אביב-הליכה נורדית ג'
חיותה עז גד


צפייה הרשמה
הרשמה
פעיל אביב-התעמ. בשיטת פאולהפעיל אביב-התעמ. בשיטת פאולהפעיל אביב-התעמ. בשיטת פאולה
צפורה בן צבי


צפייה הרשמה
הרשמה
פעיל אביב-ציור על אריחים וכליםפעיל אביב-ציור על אריחים וכליםפעיל אביב-ציור על אריחים וכלים
מירי גל


צפייה הרשמה
הרשמה