דורות בגלבוע » תחומים » קתדרת בוקר-סמסטר חורף3.1-25.3

קתדרת בוקר-סמסטר חורף3.1-25.3

שם סניף שם המדריך קהל יעד תאריכים מצב תפוסה פרטים נוספים.. הרשמה
ק.ב. חורף -  שבעת החטאיםק.ב. חורף -  שבעת החטאיםק.ב. חורף - שבעת החטאיםצפייה הרשמה
הרשמה
ק.ב.חורף- אימון שאי-הוןק.ב.חורף- אימון שאי-הוןק.ב.חורף- אימון שאי-הוןצפייה הרשמה
הרשמה
ק.ב.חורף- אלים מתחלפים וממלכתק.ב.חורף- אלים מתחלפים וממלכתק.ב.חורף- אלים מתחלפים וממלכתצפייה הרשמה
הרשמה
ק.ב.חורף- בקול טבעי סדנת כתיבהק.ב.חורף- בקול טבעי סדנת כתיבהק.ב.חורף- בקול טבעי סדנת כתיבהצפייה הרשמה
הרשמה
ק.ב.חורף- היסטוריה ואקטואליהק.ב.חורף- היסטוריה ואקטואליהק.ב.חורף- היסטוריה ואקטואליהצפייה הרשמה
הרשמה
ק.ב.חורף- המפעל הציוניק.ב.חורף- המפעל הציוניק.ב.חורף- המפעל הציוניצפייה הרשמה
הרשמה
ק.ב.חורף- התעמלות בריאותיתק.ב.חורף- התעמלות בריאותיתק.ב.חורף- התעמלות בריאותיתצפייה הרשמה
הרשמה
ק.ב.חורף- יידיש -כל העולם במהק.ב.חורף- יידיש -כל העולם במהק.ב.חורף- יידיש -כל העולם במהצפייה הרשמה
הרשמה
ק.ב.חורף- מטיילים ומצלמיםק.ב.חורף- מטיילים ומצלמיםק.ב.חורף- מטיילים ומצלמיםצפייה הרשמה
הרשמה
ק.ב.חורף- מפטר ועד פוטיןק.ב.חורף- מפטר ועד פוטיןק.ב.חורף- מפטר ועד פוטיןצפייה הרשמה
הרשמה
ק.ב.חורף- סיור במזרח התיכון החק.ב.חורף- סיור במזרח התיכון החק.ב.חורף- סיור במזרח התיכון החצפייה הרשמה
הרשמה
ק.ב.חורף- עולם הצללים החשאיק.ב.חורף- עולם הצללים החשאיק.ב.חורף- עולם הצללים החשאיצפייה הרשמה
הרשמה
ק.ב.חורף- ערים לחופי הים התיכוק.ב.חורף- ערים לחופי הים התיכוק.ב.חורף- ערים לחופי הים התיכוצפייה הרשמה
הרשמה
ק.ב.חורף- פילאטיסק.ב.חורף- פילאטיסק.ב.חורף- פילאטיסצפייה הרשמה
הרשמה
ק.ב.חורף- רישום בהשראת אמני מוק.ב.חורף- רישום בהשראת אמני מוק.ב.חורף- רישום בהשראת אמני מוצפייה הרשמה
הרשמה
ק.ב.חורף- שביל ישראל ושביל הצלק.ב.חורף- שביל ישראל ושביל הצלק.ב.חורף- שביל ישראל ושביל הצלצפייה הרשמה
הרשמה
ק.ב.חורף-אתגרים בצילוםק.ב.חורף-אתגרים בצילוםק.ב.חורף-אתגרים בצילוםצפייה הרשמה
הרשמה
ק.ב.חורף-האדריכלות באיסלםק.ב.חורף-האדריכלות באיסלםק.ב.חורף-האדריכלות באיסלםצפייה הרשמה
הרשמה
ק.ב.חורף-התעמלות בריאותית משולק.ב.חורף-התעמלות בריאותית משולק.ב.חורף-התעמלות בריאותית משולצפייה הרשמה
הרשמה
ק.ב.חורף-להיות משתמש חכם בסמרק.ב.חורף-להיות משתמש חכם בסמרק.ב.חורף-להיות משתמש חכם בסמרצפייה הרשמה
הרשמה
ק.ב.חורף-מה קלאסי במוזיקה קלאסק.ב.חורף-מה קלאסי במוזיקה קלאסק.ב.חורף-מה קלאסי במוזיקה קלאסצפייה הרשמה
הרשמה
ק.ב.חורף-סוגיות מקראיות בהיבטק.ב.חורף-סוגיות מקראיות בהיבטק.ב.חורף-סוגיות מקראיות בהיבטצפייה הרשמה
הרשמה
ק.ב.חורף-פילאטיסק.ב.חורף-פילאטיסק.ב.חורף-פילאטיסצפייה הרשמה
הרשמה
ק.ע.חורף- הנסתר המפעיל את הגלוק.ע.חורף- הנסתר המפעיל את הגלוק.ע.חורף- הנסתר המפעיל את הגלוצפייה הרשמה
הרשמה
ק.ע.חורף-הסטוריה מתוך החשיכהק.ע.חורף-הסטוריה מתוך החשיכהק.ע.חורף-הסטוריה מתוך החשיכהצפייה הרשמה
הרשמה