דורות בגלבוע » תחומים » פעילות-נובמבר דצמבר בדורות

פעילות-נובמבר דצמבר בדורות

שם סניף שם המדריך קהל יעד תאריכים מצב תפוסה פרטים נוספים.. הרשמה
פעיל בדורות-הנעה והנאה ופלדנקרפעיל בדורות-הנעה והנאה ופלדנקרפעיל בדורות-הנעה והנאה ופלדנקרצפייה הרשמה
הרשמה
פעיל בדורות-התעמלות בריאותית אפעיל בדורות-התעמלות בריאותית אפעיל בדורות-התעמלות בריאותית אצפייה הרשמה
הרשמה
פעילו בדורות-פיוזינג- קבוצה א"פעילו בדורות-פיוזינג- קבוצה א"פעילו בדורות-פיוזינג- קבוצה א'צפייה הרשמה
הרשמה
פעילות בדורות- הליכה נורדיתפעילות בדורות- הליכה נורדיתפעילות בדורות- הליכה נורדיתצפייה הרשמה
הרשמה
פעילות בדורות- מיקס מדיה וקולגפעילות בדורות- מיקס מדיה וקולגפעילות בדורות- מיקס מדיה וקולגצפייה הרשמה
הרשמה
פעילות בדורות-הליכה נורדיתפעילות בדורות-הליכה נורדיתפעילות בדורות-הליכה נורדיתצפייה הרשמה
הרשמה
פעילות בדורות-התעמלות בריאותיתפעילות בדורות-התעמלות בריאותיתפעילות בדורות-התעמלות בריאותיתצפייה הרשמה
הרשמה
פעילות בדורות-התעמלות משולבתפעילות בדורות-התעמלות משולבתפעילות בדורות-התעמלות משולבתצפייה הרשמה
הרשמה
פעילות בדורות-חליליות מתחיליםפעילות בדורות-חליליות מתחיליםפעילות בדורות-חליליות מתחיליםצפייה הרשמה
הרשמה
פעילות בדורות-חליליות מתקדמיםפעילות בדורות-חליליות מתקדמיםפעילות בדורות-חליליות מתקדמיםצפייה הרשמה
הרשמה
פעילות בדורות-פילאטיספעילות בדורות-פילאטיספעילות בדורות-פילאטיסצפייה הרשמה
הרשמה
פעילות בדורות-פסיפס למתחיליםפעילות בדורות-פסיפס למתחיליםפעילות בדורות-פסיפס למתחיליםצפייה הרשמה
הרשמה
פעילות בדורות-פסיפס למתקדמיםפעילות בדורות-פסיפס למתקדמיםפעילות בדורות-פסיפס למתקדמיםצפייה הרשמה
הרשמה
פעילות בדורות-ציור על אריחיםפעילות בדורות-ציור על אריחיםפעילות בדורות-ציור על אריחיםצפייה הרשמה
הרשמה
פעילות בדורות-קרמיקה אפעילות בדורות-קרמיקה אפעילות בדורות-קרמיקה אצפייה הרשמה
הרשמה