שם סניף שם המדריך קהל יעד תאריכים מצב תפוסה פרטים נוספים.. הרשמה
מצויינות לימודית ג-ד בנות

30.06.22 - 14.12.21

צפייה הרשמה
הרשמה
מצויינות לימודית ג-ד בנים

30.06.22 - 14.12.21

צפייה הרשמה
הרשמה
מצויינות לימודית ה-ו בנות

30.06.22 - 14.12.21

צפייה הרשמה
הרשמה
מצויינות לימודית ה-ו בנים

30.06.22 - 14.12.21

צפייה הרשמה
הרשמה
סדנת כתיבה יוצרת (מחוץ למגירה)

15.02.22 - 03.01.22

צפייה הרשמה
הרשמה
צפרות ד' - ו'

30.06.22 - 01.11.21

צפייה הרשמה
הרשמה
תאטרון א' ב' ג' - בנות
אילה פרל נשים
30.06.22 - 01.11.21

צפייה הרשמה
הרשמה
תאטרון א' ב' ג' - בנים
אילה פרל נשים
30.06.22 - 01.11.21

צפייה הרשמה
הרשמה
תאטרון ד' ה' ו' - בנות
אילה פרל
30.06.22 - 01.11.21

צפייה הרשמה
הרשמה
תאטרון ד' ה' ו' - בנים
אילה פרל נשים
30.06.22 - 01.11.21

צפייה הרשמה
הרשמה
תסרוקות ד' - ו'

30.01.22 - 01.10.21
ההרשמה בסטטוס המתנה
צפייה הרשמה
ההרשמה בסטטוס המתנה
הרשמה
תסרוקות ד' - ו' מתקדמות

30.06.22 - 01.03.22

צפייה הרשמה
הרשמה
תסרוקות ז' - ט'

28.02.22 - 01.11.21
נותרו 1 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 1 מקומות
הרשמה