שם סניף שם המדריך קהל יעד תאריכים מצב תפוסה פרטים נוספים.. הרשמה
אימונים אישייםאימונים אישייםאימונים אישיים
שושנה לנדאו
30.08.22 - 01.10.21

צפייה הרשמה
הרשמה
חדר כושר - מנוי חודשיחדר כושר - מנוי חודשיחדר כושר - מנוי חודשי

30.12.22 - 01.05.22

צפייה הרשמה
הרשמה
חדר כושר - מנוי חצי שנתיחדר כושר - מנוי חצי שנתיחדר כושר - מנוי חצי שנתי

30.10.22 - 01.05.22

צפייה הרשמה
הרשמה
חדר כושר - מנוי שנתיחדר כושר - מנוי שנתיחדר כושר - מנוי שנתי

30.04.23 - 01.05.22

צפייה הרשמה
הרשמה
חדר כושר + אימונים אישיים

30.08.22 - 01.02.22

צפייה הרשמה
הרשמה