שם סניף שם המדריך קהל יעד תאריכים מצב תפוסה פרטים נוספים.. הרשמה
א. חדר כושר - מנוי שנתיא. חדר כושר - מנוי שנתיא. חדר כושר - מנוי שנתי

13.10.21 - 13.10.20

צפייה הרשמה
הרשמה
ב. חדר כושר - מנוי חצי שנתיב. חדר כושר - מנוי חצי שנתיב. חדר כושר - מנוי חצי שנתי

13.10.21 - 13.10.20

צפייה הרשמה
הרשמה
ג. חדר כושר - נובמבר 20ג. חדר כושר - נובמבר 20ג. חדר כושר - נובמבר 20

30.11.20 - 01.11.20

צפייה הרשמה
הרשמה
ד. חדר כושר - דצמבר 20ד. חדר כושר - דצמבר 20ד. חדר כושר - דצמבר 20

31.12.20 - 01.12.20

צפייה הרשמה
הרשמה
ה. חדר כושר - ינואר 21ה. חדר כושר - ינואר 21ה. חדר כושר - ינואר 21

30.01.21 - 01.01.21

צפייה הרשמה
הרשמה
ו. חדר כושר - פבואר 21ו. חדר כושר - פבואר 21ו. חדר כושר - פבואר 21

28.02.21 - 01.02.21

צפייה הרשמה
הרשמה
ז. חדר כושר - מרץ 21ז. חדר כושר - מרץ 21ז. חדר כושר - מרץ 21

31.03.21 - 01.03.21

צפייה הרשמה
הרשמה
ח. חדר כושר - אפריל 21ח. חדר כושר - אפריל 21ח. חדר כושר - אפריל 21

30.04.21 - 01.04.21

צפייה הרשמה
הרשמה
ט.  חדר כושר - מאי 21ט.  חדר כושר - מאי 21ט. חדר כושר - מאי 21

31.05.21 - 01.05.21

צפייה הרשמה
הרשמה
ט2. חדר כושר - יוני 21ט2. חדר כושר - יוני 21ט2. חדר כושר - יוני 21

30.06.21 - 01.06.21

צפייה הרשמה
הרשמה
י"א. חדר כושר - יולי 21י"א. חדר כושר - יולי 21י"א. חדר כושר - יולי 21

31.07.21 - 01.07.21

צפייה הרשמה
הרשמה
י"ב. חדר כושר - אוגוסט 21י"ב. חדר כושר - אוגוסט 21י"ב. חדר כושר - אוגוסט 21

31.08.21 - 01.08.21

צפייה הרשמה
הרשמה
י"ג. חדר כושר - ספטמבר 21י"ג. חדר כושר - ספטמבר 21י"ג. חדר כושר - ספטמבר 21

30.09.21 - 01.09.21

צפייה הרשמה
הרשמה