שם סניף שם המדריך קהל יעד תאריכים מצב תפוסה פרטים נוספים.. הרשמה
אימונים אישייםאימונים אישייםאימונים אישיים

30.07.21 - 01.03.21

צפייה הרשמה
הרשמה
חדר כושר - מנוי חודשיחדר כושר - מנוי חודשיחדר כושר - מנוי חודשי

30.11.21 - 01.06.21

צפייה הרשמה
הרשמה
חדר כושר - מנוי חצי שנתיחדר כושר - מנוי חצי שנתיחדר כושר - מנוי חצי שנתי

30.11.21 - 01.06.21

צפייה הרשמה
הרשמה
חדר כושר - מנוי שנתיחדר כושר - מנוי שנתיחדר כושר - מנוי שנתי

30.05.22 - 01.06.21

צפייה הרשמה
הרשמה
חדר כושר - ספטמבר (לא פעיל)חדר כושר - ספטמבר (לא פעיל)חדר כושר - ספטמבר (לא פעיל)

30.09.21 - 01.09.21

צפייה הרשמה
הרשמה