שם סניף שם המדריך קהל יעד תאריכים מצב תפוסה פרטים נוספים.. הרשמה
אימונים אישיים

30.06.21 - 01.03.21

צפייה הרשמה
הרשמה
חדר כושר - אוקטובר
גיל 16 ומעלה
31.10.21 - 01.10.21

צפייה הרשמה
הרשמה
חדר כושר - אוגוסטחדר כושר - אוגוסטחדר כושר - אוגוסט

31.08.21 - 01.08.21

צפייה הרשמה
הרשמה
חדר כושר - אפרילחדר כושר - אפרילחדר כושר - אפריל

30.04.21 - 01.04.21

צפייה הרשמה
הרשמה
חדר כושר - יוליחדר כושר - יוליחדר כושר - יולי

31.07.21 - 01.07.21

צפייה הרשמה
הרשמה
חדר כושר - יוניחדר כושר - יוניחדר כושר - יוני

30.06.21 - 01.06.21

צפייה הרשמה
הרשמה
חדר כושר - מאיחדר כושר - מאיחדר כושר - מאי

31.05.21 - 01.05.21

צפייה הרשמה
הרשמה
חדר כושר - מנוי חצי שנתיחדר כושר - מנוי חצי שנתיחדר כושר - מנוי חצי שנתי

13.10.21 - 13.10.20

צפייה הרשמה
הרשמה
חדר כושר - מנוי שנתיחדר כושר - מנוי שנתיחדר כושר - מנוי שנתי

13.10.21 - 13.10.20

צפייה הרשמה
הרשמה
חדר כושר - מרץחדר כושר - מרץחדר כושר - מרץ

31.03.21 - 01.03.21

צפייה הרשמה
הרשמה
חדר כושר - ספטמברחדר כושר - ספטמברחדר כושר - ספטמבר

30.09.21 - 01.09.21

צפייה הרשמה
הרשמה
חדר כושר + אימונים אישיים

30.06.21 - 01.03.21

צפייה הרשמה
הרשמה