שם סניף שם המדריך קהל יעד תאריכים מצב תפוסה פרטים נוספים.. הרשמה
אימונים אישייםאימונים אישייםאימונים אישיים

30.06.21 - 01.03.21

צפייה הרשמה
הרשמה
חדר כושר - מנוי חודשיחדר כושר - מנוי חודשיחדר כושר - מנוי חודשי

30.10.21 - 01.05.21

צפייה הרשמה
הרשמה
חדר כושר - מנוי חצי שנתיחדר כושר - מנוי חצי שנתיחדר כושר - מנוי חצי שנתי

30.10.21 - 01.05.21

צפייה הרשמה
הרשמה
חדר כושר - מנוי שנתיחדר כושר - מנוי שנתיחדר כושר - מנוי שנתי

30.04.22 - 01.05.21

צפייה הרשמה
הרשמה
חדר כושר - ספטמבר (לא פעיל)חדר כושר - ספטמבר (לא פעיל)חדר כושר - ספטמבר (לא פעיל)

30.09.21 - 01.09.21

צפייה הרשמה
הרשמה
חדר כושר + אימונים אישייםחדר כושר + אימונים אישייםחדר כושר + אימונים אישיים

30.06.21 - 01.03.21

צפייה הרשמה
הרשמה