צור משה » תחומים » צהרון » צהרון תשפ"ב מלא חזרה לתחום צהרון

צהרון תשפ"ב מלא

  • הצהרון פועל במתחם בית הספר בכר רוסו

    * למחיר התווספה תוספת של 40 שקל למחיר כתוצאה מעליית מחירי הארוחות באוקטובר.

    * הפעילות בהתאם להנחיות מדינה ומשרד החינוך לפתיחת בתי הספר

    * הצהרון פועל משעת סיום הלימודים ועד השעה 17:00

לוח זמנים

יום שעת התחלה שעת סיום
  • : 1,190 ש"ח (מחיר חודשי)