תקוותנו קרית שמונה » תחומים » שפות » אולפן מרלן מבוגרים חזרה לתחום שפות

אולפן מרלן מבוגרים

  • : מבוגרים
  • : 01.09.20
  • : 30.06.21

לוח זמנים

יום שעת התחלה שעת סיום
שלישי
16:30
19:30
  • : 120 ש"ח (מחיר חודשי)
  • : מרלן דרייר
  • : 052-8243143
  • : חדר 11